Navigácia

 • Z dôvodu aktuálnych epidemiologických opatrení bude budova školy od 4.1.2021 zatvorená do odvolania, v prípade potreby preferujte komunikáciu mailom na novú mailovú adresu školy: skola@gymsu.sk.

  Od 11.1.2021 bude na škole prebiehať dištančné vzdelávanie. Prezenčná forma vzdelávania žiakov sa uskutoční v závislosti od epidemiologickej situácie v regióne podľa COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR.

  Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok). Jarné a letné prázdniny podľa pokynov MŠVVaŠ sa uskutočnia v riadnom termíne.

 • Od 1. novembra škola prechádza na novú platformu MS a mení sa aj adresa pre zasielanie korešpondencie mailom. Nová mailová adresa je skola@gymsu.sk pôvodná mailová adresa skola@gymsu.edu.sk bude vypnutá k 31.12.2020.

 • Návšteva z Veľvyslanectva Ruskej federácie

  Naši žiaci pomohli s prekladom mien padlých vojakov

  V pondelok 21. decembra odovzdali zamestnankyne Veľvyslanectva Ruskej federácie Maria Veršinina a Oľga Borodneva ďakovné diplomy, knihy a CD pre našich žiakov - ruštinárov zo všetkých tried gymnázia ako aj pre ich pedagógov.

  Týmto sa chceli poďakovať za účasť pri preklade tisícky mien padlých sovietskych vojakov v druhej svetovej vojne, ktorí sú pochovaní na vojenskom cintoríne vo Zvolene. Študenti prekladali zo slovenčiny do ruštiny a opačne nielen mená vojakov, ale aj miesta, kde zahynuli.

 • Vianoce o pár dní skôr a inak

  Úvaha nad školským kolom OSJL

  Sneh. Za oknami nám padali snehové vločky, kruto zúril mráz a u iných jemne maľovala obrazy po sklách inovať. Kedy? V ktorý deň snežilo? Nie sneh v rozprávke, ale skutočný, živý, pravý sneh u nás doma. „9.12.2020"... sa vynímalo na stene v kalendári. K vám v tento deň nezavítal sneh? My sme sa však zúčastnili Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Pýtate sa, čo to má so snehom, mrazom, zimou vôbec spoločné? Veľmi veľa.... Tento ročník olympiády sa uskutočnil inou formou ako po roky minulé. Aktuálna situácia nám nedovolila sa zhromaždiť fyzicky v jednej miestnosti, táto skutočnosť nám ale neprekazila naše stretnutie. Iné. Nové. Zaujímavé. Stretnutia sme začínali viackrát. Stretli sme sa v myšlienkach vianočných počas tvorenia slohovej časti olympiády a myslím si, že mnohokrát sme sa stretávali i v premýšľaní nad prvou časťou olympiády - testom. Slohovú tému sme mali všetci rovnakú a o to viac zaujímavé bolo, ako ju každý z nás poňal a vyjadril. Po svojom. I keď sa na veľa vecí dívame podobne, vo výslednej forme predsa len vidíme každý niečo iné. To je na tom to krásne a čarovné......

 • Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2020

  Ocenený žiak Gymnázia Šurany Matej Zeleňák zástupcami Úradu vlády Slovenskej republiky

  Dňa 10.12.2020 sme na škole za dodržania všetkých hygienických a epidemiologických nariadení privítali zástupcov Úradu vlády SR, aby odovzdali získané ocenenie nášmu žiakovi Matejovi Zeleňákovi z II.A v súťaži videospotov pre študentov stredných a vysokých škôl na tému čerpania fondov Európskej únie: „Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2020“. Úlohou súťažných prác bolo individuálne a originálne spracovať svoje video, v ktorom predstavili to, čo sa s finančnou pomocou zo štrukturálnych fondov EÚ v ich meste a okolí uskutočnilo alebo zrealizovalo. Do súťaže sa z našej školy zapojiliso svojím videom dvaja žiaci Juraj Prusák z II.A a Matej Zeleňák z II.A, za čo im veľmi pekne ďakujeme za ich práce a reprezentáciu školy. Cenu verejnosti získal spot od autora Mateja Zeleňáka, ktorý dostal najviac lajkov na facebooku eufondy /@euuvsr/ a youtube eufondy.

 • „Náš“ Mladý moderátor 2020 ...

  Naša škola už nejaký ten piatok zíva prázdnotou. Ani sme nečakali, že momentálna situácia na Slovensku nám umožní zúčastniť sa súťaže Mladý moderátor. Jedna správa to však všetko zmenila. Rozhodlo sa, že súťaž prebehne online formou. Prihlásení nádejní moderátori mali za úlohu natočiť krátku reláciu a stali sa tak súčasťou krajského kola. Z našej školy boli prihlásení dvaja žiaci, Alžbeta Jankechová a Samuel Dragúň, obaja zo IV. A triedy. Každý z nich si vytvoril svoj scenár, zavolal pomocníkov a pustili sme sa do roboty. Vyľudnená budova školy nám poskytla vhodný priestor na tvorbu. Najprv bolo treba účinkujúcich upraviť rýchlym líčením a prezlečením. Potom prišlo na rad skutočné natáčanie. Trvalo nám to možno dlhšie, ako sme očakávali, ale tá kopa smiechu a aj finálne video stáli za to. Týždeň ubehol a my sme sa do školy vrátili vypočuť si výsledky. Pozreli sme si všetky poslané videá a neskôr boli aj súčasťou rozboru, kde každého individuálne porota ohodnotila. Tretie miesto získala a do celoslovenského kola postúpila Betka Jankechová, čo pre nás znamenalo, že sa do školy ešte na jedno natáčanie vrátime. V ten deň nám to už išlo rýchlejšie, boli sme viac pripravení, vedeli sme čo hovoriť, ako sa tváriť. Výsledné video sa nám nakoniec páčilo omnoho než prvé.

 • Ako ste si niektorí možno už všimli, dnes je prvý decembrový deň a aj ked prvá adventná nedeľa bola už predvčerom, prvé okienko adventného kalendára sa otvára až dnes. Že žiadny nemáte ? Tak to vôbec nevadí! Pripravili sme pre vás s mojimi spolužiačkami kalendár dobrých skutkov, ktoré môžete počas vianočných sviatkov urobiť či už pre druhých ale aj pre seba. Samozrejme nemusíte splniť každý jeden bod, stačí keď sa inšpirujete a spravíte čo i len jeden dobrý skutok a svet bude hneď o trochu krajšie miesto. Prajem vám, aby ste prežili vianočné sviatky v láske a pokoji no i s rozumom a ohľadom na seba, svoje zdravie a svoje okolie. Veselé Vianoce 💙

 • S radosťou si Vám dovoľujeme oznámiť oficiálne výsledky súťaže Úradu Vlády SR Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu.

  Cenu verejnosti získal spot : Matej Zeleňák, II.A trieda , Maňa čerpá eurofondy

  Ďalšie súťažné video Juraj Prusák, II.A trieda, Eurofondy pomáhajú Šuranom.

  Srdečne gratulujeme!

 • Chceli by sme Vás informovať o zaujímavej možnosti pre žiakov 3. a 4. ročníka stredných škôl v rámci národného projektu IT akadémia. Ide o denný IT tábor – ONLINE škola 3D tlače, ktorý pripravila Fakulta riadenia a informatiky UNIZA.

  ONLINE škola 3D tlače sa uskutoční od 7. do 11. decembra. Žiaci sa naučia základy modelovania a 3D tlače. Navrhnú si a vytlačia svoj vlastný projekt. Viac informácií nájdete na webe:

  https://www.fri.uniza.sk/aktuality/online-skola-3d-tlace-2020-registracia-pre-stredoskolakov-spustena

 • Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach v spolupráci s obcou Štiavnické Bane, Slovenským klubom sokoliarov pri SPK a Múzeom vo Svätom Antone vyhlasuje 1. ročník festivalu detskej filmovej a fotografickej tvorby s názvom KLÍMAedu festival. Propozície festivalu ako aj bližšie informácie nájdete na webovom sídle: https://klimaedu-festival.webnode.sk/

 • Súťaž s názvom „Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2020“ je určená študentom stredných a vysokých škôl a jej cieľom je zviditeľnenie finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ v regiónoch prostredníctvom originálneho pohľadu študentov formou videospotu. My sme sa tejto súťaže zúčastnili po prvýkrát, no skúsenosti s spracovaním videí sme mali už so základnej školy. Našou úlohou bolo vytvoriť video, ktoré dokáže originálne priblížiť náš región a ukázať ako mu pomohli eurofondy. Vytvorili sme 2 súťažné videá. Hodnotí sa spracovanie, inovatívnosť, tvorivosť ale taktiež aj počet likov na youtube. Aj preto by nám veľmi pomohol či už každý like alebo zdieľanie.

 • Súťažili sme online

  Celoštátne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan 2020

  Zastúpenie EK na Slovensku a sieť centier Europe Direct v tomto roku vyhlásili už 15. ročník súťaže Mladý Európan, ktorej sa každoročne zúčastňuje i naša škola. Partnerom súťaže je Úrad vlády SR. Je to vedomostná súťaž zameraná na členské štáty EÚ, ich činnosť v rámci tejto organizácie a je určená pre stredoškolákov z celého Slovenska. V prvej fáze sa uskutočňujú regionálne kolá a súťažiaci, ktorí sa umiestnia na prvých miestach postupujú do celoslovenského kola. Študenti Mirka Mrázová, Kristián Kajanovič z III.B a Tomáš Žoldoš zo IV.A úspešne zdolali regionálne kolo a reprezentovali našu školu v celoštátnom kole, ktoré sa konalo 19. novembra 2020 online formou v Regionálnom centre Europe Direct v Komárne. 12 súťažných tímov preukázalo veľmi dobré znalosti o problematike EÚ. Vedúci Zastúpenia EK v SR p. Ladislav Miko, ktorý prevzal záštitu nad touto súťažou už v úvode svojho príhovoru povedal, že všetci zúčastnení sú víťazi a teší ho, že toľko mladých ľudí sa v dnešnej pohnutej dobe zaujíma o problematiku EÚ. Súťaž pozostávala z 3 kôl – testu, online vizuálnych otázok a v treťom kole súťažiaci dostali za úlohu predstaviť členské krajiny, ktoré v tomto roku predsedajú Rade EÚ. Mirka, Kristián a Tomáš predstavili vo svojej prezentácii Chorvátsko, ktoré predsedalo členským štátom v Rade EÚ v prvom polroku 2020.

 • Pripomenuli sme si ...

  Medzinárodný deň študentstva a Deň boja za slobodu a demokraciu

  17. november je významným historickým medzníkom v novodobej histórii Slovenskej republiky. Pripomíname si nielen Deň boja za slobodu a demokraciu, ale tento deň je od roku 1941 aj Medzinárodným dňom študentstva. Naša škola každoročne v tomto období prijíma „do stavu študentského“ v rámci imatrikulácie nových členov – študentov prvého ročníka. Súčasná epidemiologická situácia na Slovensku naďalej pretrváva a neumožňuje nám túto aktivitu zatiaľ uskutočniť. Nezabúdame však na našich gymnaziálnych nováčikov a veríme, že svojho krstu sa prváci zúčastnia v najbližšom možnom termíne. Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu vystúpila so svojím online príhovorom Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, riaditeľka školy, ktorá zdôraznila význam udalostí z novembra 1989, ale pripomenula i protesty vysokoškolákov proti fašizmu z roku 1939. Študentov vyzvala k tomu, aby si uvedomili dôležitosť princípov demokracie a slobody a svojím prístupom k vzdelaniu šírili mier, lásku a spravodlivosť. Zároveň apelovala na všetkých študentov, aby naďalej zodpovedne pristupovali k online výučbe, ktorá je náročná a váži si prácu všetkých pedagógov a študentov v tejto zložitej dobe. Veríme, že spolu to zvládneme! (eh) Fotogaléria ...

 • Úradné hodiny počas dištančného vzdelávania od 12.10. do odvolania sú od 8.00hod. do 12.00hod.

  V prípade potreby preferujte komunikáciu mailom na skola@gymsu.sk

 • Európsky deň jazykov na GYMSU

  26.septembra sme si opäť na našej škole pripomenuli dôležitosť a význam učenia sa cudzích jazykov. Pár dní pred týmto dátumom vyučujúci cudzích jazykov vyzvali žiakov, aby sa zapojili do súťaže o vecnú cenu. Ich nápaditosti a kreativite sa medze nekládli a tak nás prekvapili svojimi príspevkami k danej tematike v podobe projektov, básní, prezentácií v programe power point, kvízov, plagátov. Svoje písomnosti obohatili fotkami, obrázkami a videom. Do súťaže sa zapojili študenti z I.B, II.A, III.A, III.B. Veríme, že nabudúce sa k nám pridajú aj ostatné triedy. Každý súťažiaci bol odmenený známkou „výborný“ v cudzom jazyku. Vecnú cenu si domov odniesla žiačka I.B triedy Karin Gajdošová za rozsiahlu prezentáciu na tému Hudba v UK od roku 1960. Víťazke gratulujeme a želáme jej veľa elánu a nápadov v ďalších jazykových súťažiach. Mgr. K. Mentelová Fotogaléria ....

 • Nostalgia ...

  Hviezdoslavov Kubín 2020

  Ranná kávička s veľkými úsmevmi na perách. Skrývalo sa za nimi niečo? Možno stres, možno mierna tréma a niekto pod úsmevom možno skrýval tajomstvo.Tak sa začalo naše utorkové ráno, pätnásteho deviaty. Po doplnení kofeínu a cukru sme sa vydali čakať autobus do Nových Zámkov, kde sa konalo OK súťaže Hviezdoslavov Kubín. Posadali sme si na stoličky, ktoré mali medzi sebou 2-metrové odstupy a stres sa začal stupňovať.Ako prvá sa nám predviedla Alžbeta Jankechová, IV.A s prednesom poézie.V kategórii prózy našu školu reprezentoval Samuel Dragúň, IV.A.Po vypočutí si súťažiacich porota každému povedala, čo robil dobre, čo zmeniť a čo úplne vynechať pri prípadnom postupe do krajského kola.Všetci zúčastnení z našej školy sa v OK súťaže Hviezdoslavov Kubín umiestnili na prvých miestach, čo pre nás znamenalo, že len o dva dni na to, presnejšie 18.9.2020, sa vyberieme do Levíc.Tam bola už úplne iná atmosféra. Tekovské múzeum v pozadí s Levickým hradom, pri ktorom si niektorí žiaci iných škôl nahlas precvičovali sykavky a lykavky, čo značne zdvihlo náladu, pôsobili impozantne.Súťažiacich však bolo podstatne viac a tréma narastala.Počuli sme veľa výborných a aj niekoľko výstrednejších prednesov.V krajskom kole sa nanešťastie nikto z našich žiakov neumiestnil.A na záver sme si opäť vypočuli hodnotenie konkrétnych súťažiacich.Deň sme zakončili príjemným rozhovorom vo vlaku a už teraz sa tešíme na ďalšie podobné skúsenosti. Nina Ševčíková, IV.A Fotogaléria ...

VzdelávanieVzdelávanie

Na našej škole dávame dôraz na poskytnutie čo najlepšieho vzdelania pomocou moderných vyučovacích metód.

                 MS Teams           

             Meteostanica GYMSU

      

Knihu 80 rokov Gymnázia Šurany - historické reminiscencie k 80. výročiu založenia Gymnázia v Šuranoch (1938-2018) je možné zakúpiť na sekretariáte školy v sume  12.-Eur.

       Sponzori a partneri:     

     

Zálohovanie PET fliaš - projekt MŽP SR

Pondelok 25. 1. 2021

Fotogaléria

Kalendár

Počet návštev: 862199

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany
  Bernolákova 37, 94201 Šurany
 • +421356500824

Fotogaléria