Navigácia

Prihlásenie

Používateľské meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
 • 21. 5. 2015

  Andrej Gejdoš na celoštátnom kole DO

  V dňoch 30. 04. až  02. 05. 2015  sa Andrej Gejdoš zo VII.A triedy zúčastnil 7. ročníka celoštátneho kola Dejepisnej olympiády, ktorá sa konala v Bratislave.  V silnej konkurencii súťažiacich z celého Slovenska Andrej obstál veľmi dobre a stal sa úspešným riešiteľom. Získal neoceniteľné skúsenosti, ktoré chce v budúcnosti využiť vo svojej bádateľskej činnosti v oblasti histórie. Jeho práca o Pavlínskom kláštore na Kostolnom Seku zaujala odborníkov z oblasti archeológie a to ho podnietilo k tomu, aby v tejto práci pokračoval i naďalej.

 • 4. 5. 2015

             Návšteva stovežatej Prahy

  Praha je  jedným z najkrajších miest sveta a právom sa zaraďuje medzi obľúbené turistické destinácie.  Stalo sa už tradíciou, že tretiaci a siedmaci  sa koncom apríla v rámci dejepisu zúčastňujú historickej exkurzie do Prahy.  Nebolo tomu inak i tento školský rok. Študenti VII.A, III.B a III.C triedy sa vybrali k našim susedom do Česka spoznávať krásy ich hlavného mesta.  Počas exkurzie sme navštívili Pražský hrad, poprechádzali  sa pražskými zákutiami, ktorými nás sprevádzali  strašidlá z českých povestí, ale obdivovali  sme Prahu i z pražských veží.  Praha však ponúka  nielen nádherné historické  pamätihodnosti, poučenie, ale i zábavu. V hudobnom divadle Karlín nás zaujal príbeh krvilačného kniežaťa Draculu a v divadle Palace zase rozmarná komédia Prachy. Atraktívnou pre nás bola i návšteva zoologickej záhrady, v ktorej sme obdivovali zvieratá zo všetkých kútov sveta. Z exkurzie sme si odniesli veľa zaujímavých poznatkov, ale i zážitkov a veríme, že do Prahy sa určite ešte vrátime. Veď jazyková bariéra nie je zatiaľ pre nás prekážkou.

 • 30. 4. 2015

  Šuriansky gymnazista zabodoval  s Archeoparkom na celoštátnej súťaži

        V dňoch 21.- 24. apríla 2015 sa v Piešťanoch konal 37. ročník celoštátnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Gymnázium Šurany malo na súťaži svoje zastúpenie. Stredoškolská odborná činnosť má na šurianskom gymnáziu dlhoročnú tradíciu. Do tejto súťaže, ktorej cieľom je podporovať samostatnú tvorivú činnosť a aktívne riešenie úloh, sa každoročne zapájajú mnohí žiaci. Gymnázium v Šuranoch tento školský rok v celoštátnej prehliadke SOČ reprezentovali Ema Chrenková a Erik Kliment, obaja z  III.B. Erik Kliment  v odbore Životné prostredie, geografia, geológia získal krásne 2. miesto. Vo svojej práci s názvom „Dobudovanie Archeoparku Slovenská Trója“ sa zaoberal  známou archeologickou lokalitou v Nitrianskom Hrádku. Cieľom jeho projektu bolo zatraktívniť a sprístupniť spomínanú lokalitu verejnosti. Gymnazistovi sa vďaka finančným grantom  podarilo osadiť niekoľko náučných tabúľ. Vo svojej snahe  však pokračuje aj naďalej. Aktívne pracuje na získaní ďalších finančných prostriedkov, ktoré by boli použité  na vybudovanie replík obydlí stojacich na týchto miestach v období praveku. Archeopark Slovenská Trója sa už teraz teší veľkej obľube verejnosti, čoho dôkazom je rastúci počet návštevníkov či už žiakov šurianskych škôl alebo turistov.  Ako sa však v posledných dňoch ukázalo, toto vzácne miesto, budované za pomoci rúk dobrovoľníkov a s radosťou vytvoriť niečo aj pre ďalšie generácie, bude treba chrániť nie pred zubom času, ale skôr pred vandalizmom.

 • 27. 4. 2015

  Noc GYMSU

       V piatok, dňa 24.4. 2015, sa v priestoroch gymnázia uskutočnilo podujatie Noc GYMSU. Členovia i nečlenovia žiackej školskej rady vytvorili pre žiakov bohatý program.

       Skutočnosť, že šurianski gymnazisti sú veľmi aktívni sa neprejavuje iba v svedomitom štúdiu, ale aj v ich mimoškolskej činnosti. Žiacka školská rada zorganizovala pre gymnazistov podujatie, ktoré spája vzdelanie so zábavu. Študenti si pre svojich spolužiakov pripravili niekoľko edukatívnych prednášok. Gymnazisti si mohli rozšíriť svoje vedomosti o rockovej hudbe, naučili sa vnímať knihu ako zdroj informácií, overili si svoje znalosti o filmoch, zistili ako vychovávať svojho štvornohého miláčika alebo si len tak vychutnávali piatkový relax. Členovia občianskeho združenia Zatúlané labky návštevníkom ozrejmili ako funguje ich činnosť a poukázali na dôležitosť svojej práce. Gymnazisti, ktorí sú súčasťou Červeného kríža sa zaoberali závažnou témou záchrany ľudského života. V odborných učebniach biológie a chémie prebiehali prezentácie, ktorými si študenti mohli overiť svoje vedomosti a zrealizovať jednoduché pokusy. Učiteľky biológie a chémie so žiakmi odborne diskutovali. V priestoroch riaditeľne prebehol otvorený rozhovor s pani riaditeľkou, Ing., Mgr. Alžbetou Danielovou,  o radostiach a starostiach nášho gymnázia. Po jednotlivých prezentáciách mala noc filmové pokračovanie. Možností bolo niekoľko: komediálny, životopisný, vojnový, či hororový príbeh.  Noc však pokračovala ďalej a študenti, ktorí mali ešte dostatok energie sa ponorili do víru spoločenských hier. Netradičný večer sme uzavreli rozprávkou na dobrú noc.

 • Voliteľné predmety 4.r

  23. 4. 2015

  Charakteristika voliteľných predmetov pre 4. ročník -2 hodiny pre šk. rok 2015/16 :

  Cvičenia z občianskej náuky (docx)

  Aplikovaná informatika (docx)

  Programovanie v C# (docx)

  Aplikovaná fyzika (docx)

 • 23. 4. 2015

  Žiaci I.C a III.B sa v utorok 21. aprila zúčastnili poznávacej historickej vychádzky do Archeoparku Slovenská Trója. Známou archeologickou lokalitou a jednotlivými náučnými tabuľami svojich spolužiakov previedol žiak III. B, Erik Kliment,ktorý stojí za zrodom archeoparku.

 • 17. 4. 2015

  Súťaž „MLADÝ EURÓPAN 2015“

  Informačné centrum Europe direct v Komárne už desiaty rok organizuje regionálne kolo súťaže „Mladý Európan“. Cieľom súťaže je zvýšiť úroveň všeobecnej informovanosti špecifickej cieľovej skupiny občianskej verejnosti – študentov stredných škôl v SR o EÚ poskytnutím možnosti získať informácie a odpovede na otázky o inštitúciách, legislatíve, politikách, programoch Európskej únie a jednotlivých členských štátoch. Naša škola sa tejto súťaže pravidelne zúčastňuje a dosahuje v nej výborné výsledky, o čom svedčia popredné umiestnenia. Tento rok nás reprezentovali študentky zo VII.A triedy Lucia Bednáriková, Andrea Lobotková a Barbora Ščevlíková. Dievčatá nesklamali, umiestnili sa na 1. mieste a vybojovali pre školu postup do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať v júni v Bratislave. To je super, tešíme sa a držíme palce!

 • 14. 4. 2015

  Rok 2015 je vyhlásený za Rok Ľudovíta Štúra, ktorý bol tiež zaradený do zoznamu výročí Organizácie spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO).  V roku 2015 uplynie dvesto rokov od narodenia jednej z najvýznamnejších osobností moderných dejín slovenského národa  –  Ľudovíta  Štúra. Pri tejto príležitosti navštívili študenti III.B, III.C a VII.A triedy dňa 8.apríla 2015 literárne múzeum Ľudovíta Štúra v Modre. Študenti si vypočuli zaujímavú prednášku o živote a diele nášho velikána a tiež navštívili izbu, v ktorej dňa 12. januára 1856 vo veku 40 rokov Ľudovít Štúr zomrel. Exkurzia Modra - fotogaléria.

 • 10. 4. 2015

  Krajské kolo SOČ

  31. marca 2015 sa v Nitre konalo krajské kolo  37. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti. Našu školu tu reprezentovalo 14 žiakov s 11 prácami. V súťaži preukázali prezentačné schopnosti  a vedomosti z rôznych oblastí, čoho dôkazom sú aj štyri umiestnenia. Súčasťou niektorých prác  SOČ sú aj rôzne videá, ktoré naši žiaci vytvorili. Lucia Bednáriková a Adriana Poláková zo VII.A v odbore Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba obsadili 3. miesto, Denis Vlček z III.C v odbore História, filozofia, právne vedy získal taktiež 3. miesto. II. miesto v odbore Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie získala Ema Chrenková z III.B, taktiež II. miesto v odbore Životné prostredie, geografia, geológia obsadil Erik Kliment z III.B. Obaja žiaci- E. Chrenková a E. Kliment tak postúpili do celoštátneho kola Stredoškolskej odbornej činnosti. Držíme im palce! Video Harmónia umení : https://www.youtube.com/watch?v=oYlAKpX25zc Výsledok SOČ Emy Chrenkovej, III.B. Život Charlesa Dickensa: http://youtu.be/dwhA6ne3ywk
  The life of Charles Dickens: http://youtu.be/geF3J0Z8KMQ
  Epos o Gilgamešovi: http://youtu.be/noQVWHFHZJQ

 • SOČ - vyhodnotenie

  13. 2. 2015

  Stredoškolská odborná činnosť je neodmysliteľnou súčasťou a tradíciou nášho gymnázia už niekoľko desiatok rokov. Inak tomu nie je ani ten rok, kedy sa do školského kola zapojilo 36 žiakov tretích a siedmeho ročníka.  Vo svojich prácach žiaci prezentovali to, čomu sa venujú a čo ich zaujíma. Témy boli skutočne zaujímavé a rozmanité. Mohli sme sa poučiť, pobaviť, dokonca si pochutnať na vlastnoručne vyrobenom domácom syre jednej zo súťažiacich. Zo školského kola vzišlo 12 postupujúcich prác, ktorými budú žiaci reprezentovať našu školu v krajskom kole stredoškolskej odbornej činnosti. Súčasťou tohto ročníka stredoškolskej odbornej činnosti je aj výstava fotografíí detí s ich obľúbenou hračkou pod názvom: Hračky-  tajomstvá radosti detí, ktorú je možné prezrieť si vo vstupných priestoroch gymnázia. Pripravili ju autorky jednej zo súťažných prác. Mnohé z prác stredoškolskej odbornej činnosti môžu prispieť k obohateniu vyučovacieho procesu.- Výsledková listina.

 • Školský časopis

  9. 2. 2015

  Vyšlo nové číslo školského časopisu.

Vzdelávanie

Na našej škole dávame dôraz na poskytnutie čo najlepšieho vzdelania pomocou moderných vyučovacích metód.

Utorok 26. 5. 2015

Fotogaléria

Kalendár

Počet návštev: 1937536

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany
  Bernolákova 37, 94201 Šurany
 • +421356500824

Fotogaléria