Navigácia

Prihlásenie

Používateľské meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
 • 27. 4. 2015

  Noc GYMSU

       V piatok, dňa 24.4. 2015, sa v priestoroch gymnázia uskutočnilo podujatie Noc GYMSU. Členovia i nečlenovia žiackej školskej rady vytvorili pre žiakov bohatý program.

       Skutočnosť, že šurianski gymnazisti sú veľmi aktívni sa neprejavuje iba v svedomitom štúdiu, ale aj v ich mimoškolskej činnosti. Žiacka školská rada zorganizovala pre gymnazistov podujatie, ktoré spája vzdelanie so zábavu. Študenti si pre svojich spolužiakov pripravili niekoľko edukatívnych prednášok. Gymnazisti si mohli rozšíriť svoje vedomosti o rockovej hudbe, naučili sa vnímať knihu ako zdroj informácií, overili si svoje znalosti o filmoch, zistili ako vychovávať svojho štvornohého miláčika alebo si len tak vychutnávali piatkový relax. Členovia občianskeho združenia Zatúlané labky návštevníkom ozrejmili ako funguje ich činnosť a poukázali na dôležitosť svojej práce. Gymnazisti, ktorí sú súčasťou Červeného kríža sa zaoberali závažnou témou záchrany ľudského života. V odborných učebniach biológie a chémie prebiehali prezentácie, ktorými si študenti mohli overiť svoje vedomosti a zrealizovať jednoduché pokusy. Učiteľky biológie a chémie so žiakmi odborne diskutovali. V priestoroch riaditeľne prebehol otvorený rozhovor s pani riaditeľkou, Ing., Mgr. Alžbetou Danielovou,  o radostiach a starostiach nášho gymnázia. Po jednotlivých prezentáciách mala noc filmové pokračovanie. Možností bolo niekoľko: komediálny, životopisný, vojnový, či hororový príbeh.  Noc však pokračovala ďalej a študenti, ktorí mali ešte dostatok energie sa ponorili do víru spoločenských hier. Netradičný večer sme uzavreli rozprávkou na dobrú noc.

 • Voliteľné predmety 4.r

  23. 4. 2015

  Charakteristika voliteľných predmetov pre 4. ročník -2 hodiny pre šk. rok 2015/16 :

  Cvičenia z občianskej náuky (docx)

  Aplikovaná informatika (docx)

  Programovanie v C# (docx)

  Aplikovaná fyzika (docx)

 • 23. 4. 2015

  Žiaci I.C a III.B sa v utorok 21. aprila zúčastnili poznávacej historickej vychádzky do Archeoparku Slovenská Trója. Známou archeologickou lokalitou a jednotlivými náučnými tabuľami svojich spolužiakov previedol žiak III. B, Erik Kliment,ktorý stojí za zrodom archeoparku.

 • 17. 4. 2015

  Súťaž „MLADÝ EURÓPAN 2015“

  Informačné centrum Europe direct v Komárne už desiaty rok organizuje regionálne kolo súťaže „Mladý Európan“. Cieľom súťaže je zvýšiť úroveň všeobecnej informovanosti špecifickej cieľovej skupiny občianskej verejnosti – študentov stredných škôl v SR o EÚ poskytnutím možnosti získať informácie a odpovede na otázky o inštitúciách, legislatíve, politikách, programoch Európskej únie a jednotlivých členských štátoch. Naša škola sa tejto súťaže pravidelne zúčastňuje a dosahuje v nej výborné výsledky, o čom svedčia popredné umiestnenia. Tento rok nás reprezentovali študentky zo VII.A triedy Lucia Bednáriková, Andrea Lobotková a Barbora Ščevlíková. Dievčatá nesklamali, umiestnili sa na 1. mieste a vybojovali pre školu postup do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať v júni v Bratislave. To je super, tešíme sa a držíme palce!

 • 14. 4. 2015

  Rok 2015 je vyhlásený za Rok Ľudovíta Štúra, ktorý bol tiež zaradený do zoznamu výročí Organizácie spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO).  V roku 2015 uplynie dvesto rokov od narodenia jednej z najvýznamnejších osobností moderných dejín slovenského národa  –  Ľudovíta  Štúra. Pri tejto príležitosti navštívili študenti III.B, III.C a VII.A triedy dňa 8.apríla 2015 literárne múzeum Ľudovíta Štúra v Modre. Študenti si vypočuli zaujímavú prednášku o živote a diele nášho velikána a tiež navštívili izbu, v ktorej dňa 12. januára 1856 vo veku 40 rokov Ľudovít Štúr zomrel. Exkurzia Modra - fotogaléria.

 • 9. 4. 2015

                                     KK dejepisnej súťaže 2015

  Gymnázium Šurany už po druhý raz organizovalo Krajské kolo dejepisnej súťaže českých a slovenských gymnázií.  Hlavným  organizátorom  tejto vedomostnej súťaže je   Gymnázium Cheb  z Českej republiky.  Ústrednou témou XXIV. ročníka boli dejiny Od vzniku Slovenského štátu a Protektorátu  po oslobodenie Československa. Svoje vedomosti si v troch testových kolách zmeralo šesť 3-členných družstiev, ktoré zastupovali gymnáziá z Nitrianskeho kraja. Našu školu reprezentovali Veronika Benková z I.B, Veronika Rosinská z II.B a Andrej Gejdoš zo VII.A triedy a umiestnili sa na 1. mieste. Veronka, Veronika, Andrej srdečne blahoželáme a držíme palce vo finále v Chebe! Fotogaléria dejepisnej súťaže.

 • 10. 4. 2015

  Krajské kolo SOČ

  31. marca 2015 sa v Nitre konalo krajské kolo  37. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti. Našu školu tu reprezentovalo 14 žiakov s 11 prácami. V súťaži preukázali prezentačné schopnosti  a vedomosti z rôznych oblastí, čoho dôkazom sú aj štyri umiestnenia. Súčasťou niektorých prác  SOČ sú aj rôzne videá, ktoré naši žiaci vytvorili. Lucia Bednáriková a Adriana Poláková zo VII.A v odbore Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba obsadili 3. miesto, Denis Vlček z III.C v odbore História, filozofia, právne vedy získal taktiež 3. miesto. II. miesto v odbore Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie získala Ema Chrenková z III.B, taktiež II. miesto v odbore Životné prostredie, geografia, geológia obsadil Erik Kliment z III.B. Obaja žiaci- E. Chrenková a E. Kliment tak postúpili do celoštátneho kola Stredoškolskej odbornej činnosti. Držíme im palce! Video Harmónia umení : https://www.youtube.com/watch?v=oYlAKpX25zc Výsledok SOČ Emy Chrenkovej, III.B. Život Charlesa Dickensa: http://youtu.be/dwhA6ne3ywk
  The life of Charles Dickens: http://youtu.be/geF3J0Z8KMQ
  Epos o Gilgamešovi: http://youtu.be/noQVWHFHZJQ

 • 23. 3. 2015

  Putovná výstava "Na skládky nie sme krátki!" prišla aj na naše šurianske gymnázium. V rámci tohto putovného vzdelávacieho projektu organizovaného OZ Tatry študenti vyzdobili na chodbe školy poučné nástenky. Výstavu navštívili miestne ZŠ a SŠ. Interaktívnym spôsobom sa naučili ako ochraňovať životné prostredie.

 • 31. 3. 2015

                                 Krajské kolo Dejepisnej olympiády

  Dňa 30. marca 2015 sa uskutočnil 7. ročník KK DO, ktorý organizovalo Gymnázium sv. Vincenta de Paul v Leviciach. Našu školu reprezentoval študent VII.A triedy Andrej Gejdoš. Po úspešnom zdolaní náročného testu a obhajoby svojej práce sa Andrej umiestnil v kategórii A na 1. mieste a postupuje do celoštátneho kola DO, ktoré sa bude konať v dňoch 30. 04. až 02. 05. 2015 v Bratislave.

 • 31. 3. 2015

  V rámci marca – mesiaca kníh uskutočnili študenti šurianskeho gymnázia 18.3.2015 besedu, na ktorú pozvali pani Oľgu Némethovú, rodáčku zo Šurian a autorku  knihy Svedectvo. Spomínaná kniha je vzácna v tom, že autorka v nej spája svoj životný príbeh so životom v našom meste v polovici minulého storočia.

  Pani Oľga Némethová sa úprimne tešila zo stretnutia so študentmi a ochotne odpovedala na ich otázky. Porozprávala im nielen o svojej záľube písať, ale zaspomínala si aj na svoje najkrajšie zážitky zo školských lavíc či z rodinného života. Rozprávanie pani Oľgy Némethovej spríjemnili svojím hudobným vystúpením študenti gymnázia.

 • 31. 3. 2015

  Živé knihy na našom gymnáziu

       V piatok, dňa 27.3. 2015, členovia žiackej školskej rady usporiadali podujatie pod názvom Živé knihy. Akcie sa zúčastnili študenti takmer všetkých ročníkov gymnázia.

       Členovia žiackej rady si pre spolužiakov pripravili bohatý program. Hlavnou aktivitou literárneho dopoludnia bola prezentácia živých kníh. Žiaci tak mali možnosť „vhupnúť“ do prvej svetovej vojny v románe Na západe nič nové. Rovnako zažili dobrodružnú cestu s kapitánom Nemom. Strach im nahnal klaun z mysteriózneho príbehu od Stephena Kinga. Pochopiť dôležité životné hodnoty im pomohol Malý princ.  Svoju kreativitu, pocity a nálady zhmotnili na papier, a tým si vytvorili svoju vlastnú knihu života.  Študenti a stretli aj s národným buditeľom - Ľudovítom Štúrom.  Pripomenul im, čo všetko spravil počas života pre Slovákov. Tento rok si pripomíname jeho  okrúhle  výročie narodenia. Žiaci potom diskutovali o svojich literárnych „úlovkoch“  a navzájom sa v čítaní kníh inšpirovali. Záverečná aktivita podporovala fantáziu všetkých zúčastnených. Reálny literárny text mali gymnazisti dotvoriť podľa vlastného uváženia.  Výsledky práce nás milo prekvapili.  Študenti boli kreatívni, vtipní a vynaliezaví.    

 • Olympiáda o EÚ

  17. 2. 2015

  Olympiáda stredných škôl  o EÚ

    Dňa 16. februára 2015 sa v Nitre uskutočnila vedomostná súťaž o Európskej únii, ktorú organizoval odbor vzdelávania a kultúry Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s Centrom európskych štúdií Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Záštitu nad celým podujatím prevzal doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda NSK. Našu  školu reprezentovali  L. Bednáriková, A. Lobotková, B. Ščevlíková zo VII.A triedy. Hoci sa dievčatá neumiestnili na popredných miestach, v  silnej konkurencii  SŠ obstáli  a preukázali dobré vedomosti o problematike EÚ. Súčasťou akcie bola i beseda s poslancom Európskeho parlamentu Ing. Vladimírom Maňkom, ktorý študentom priblížil prácu europoslanca v tejto významnej inštitúcii.

Vzdelávanie

Na našej škole dávame dôraz na poskytnutie čo najlepšieho vzdelania pomocou moderných vyučovacích metód.

Pondelok 27. 4. 2015

Fotogaléria

Kalendár

Počet návštev: 1876870

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany
  Bernolákova 37, 94201 Šurany
 • +421356500824

Fotogaléria