Navigácia

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
 • 2. 5. 2016

  Praha je  jedným z najkrajších miest sveta a právom sa zaraďuje medzi obľúbené turistické destinácie. Stalo sa už tradíciou, že tretiaci sa koncom apríla v rámci dejepisu zúčastňujú historickej exkurzie do Prahy.  Nebolo tomu inak i tento školský rok. Počas exkurzie sme sa stretli aj so zástupcami Metropolitnej univerzity, ktorí nám predstavili svoje študijné odbory. Navštívili sme Pražský hrad, poprechádzali  sa starobylými pražskými zákutiami, ale obdivovali  sme Prahu i z pražských veží.  Praha však ponúka  nielen nádherné historické  pamätihodnosti, poučenie, ale i zábavu. V hudobnom divadle Karlín nás zaujal príbeh krásnej Carmen. V hlavných úlohách sa predstavili Lucie Bílá a Václav „Noid“ Bárta. Atraktívnou pre nás bola i návšteva zoologickej záhrady, v ktorej sme obdivovali zvieratá zo všetkých kútov sveta. Z exkurzie sme si odniesli  veľa zaujímavých poznatkov i zážitkov a veríme, že sa do Prahy určite ešte vrátime.

 • 29. 4. 2016

  Daruj kúsok seba

  Dňa 3.5.2016 o 8:00-10:00 sa uskutoční mobilný odber krvi v discohale.

  Príď darovať pár deci a pomôž zachrániť život.

 • 28. 4. 2016

  Deň narcisov 2016

  Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konala už po 20. krát. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku –  15. apríla 2016 – zaplavilli žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripne na svoj odev, vyjadrí týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov zároveň pomôže naakumulovať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku. Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu.Pod záštitou Mestského kultúrneho strediska v Šuranoch, skupina Mládeže Slovenského Červeného kríža u nás na gymnáziu vyslala na Deň narcisov 10 dobrovoľníkov, našich študentov - N. Olvecká (IV.B), S. Jamrišková (IV.B), E. Hozlárová (III.B), G. Oršová (III.B), D. Trnkusová (II.B), D. Valovičová (II.B), A. Michalková (II.B), a I. Nagová (II.B), F. Klučka (I.C), E. Abrman (I.B). Naši študenti spoločne vyzbierali až 1 167, 17€ pre onkologických pacientov za čo im veľmi ďakujeme.

 • 25. 4. 2016

  Vedomostná súťaž o EÚ

      Komárno je nielen naše pohraničné mesto, ktoré sa môže pochváliť zaujímavým námestím Európy, ale každoročne sa tam koná aj regionálne kolo súťaže Mladý Európan. I tento rok si preverilo  svoje znalosti  o EÚ 14 stredoškolských tímov z celého regiónu. Súťaž mala 3 kolá: 1. a 2. kolo absolvovali všetci súťažiaci a do tretieho kola postúpili tri družstvá s najlepším bodovým hodnotením.  Náš tím v zložení Diana Trnkusová, Patrik Rosina a Marián Ďurina, z II.B triedy  bol medzi nimi a zvíťazil. Diana, Patrik a Maroš srdečne Vám blahoželáme a budeme držať palce v národnom kole súťaže ME.

 • 20. 4. 2016

  Tento školský rok sa do fyzikálnej olympiády zapojili žiaci 2.B a 1.A triedy. Školské kolo pozostávalo zo šiestich teoretických úloh a jednej praktickej úlohy. FO v kategórii C úspešne vyriešili žiaci: A. Michalková, N. Poláková, P. Malíková, P. Rosina a v kategórii D: M. Pallek, K. Macková, K. Trebuňová, Z. Tamaškovičová, D. Sklenárová, M. Minda a A. Levák. Krajské kolo sa koná 11. 5. 2016. Postupujúcim prajeme veľa úspechov.

 • 19. 4. 2016

      V rámci spolupráce Gymnázia v Šuranoch so základnými školami v meste zorganizovali žiaci III.C triedy spoločnú vyučovaciu hodinu anglického jazyka so žiakmi 4.A a 4.B  zo ZŠ SNP. Témou aktivity bol Deň Zeme. Gymnazisti pripravili pre žiakov šesť aktivít, v ktorých štvrtáci získali nové geografické poznatky o Zemi, hovorili o ochrane životného prostredia a recyklácii domáceho odpadu. Spätnou väzbou aktivít boli hry s loptou, pomocou ktorých si žiaci zopakovali novú naučenú slovnú zásobu. Žiaci gymnázia splnili cieľ svojej aktivity a už sa tešia na ďalšie stretnutie so žiakmi základných škôl.

 • 18. 4. 2016

       Dňa 13. 4. 2016 sa v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre uskutočnilo diecézne kolo 15. ročníka Biblickej olympiády. Našu školu reprezentovali žiačky: Diana Trnkusová, Petra Malíková a Alexandra Michalková. Do diecézneho kola sa prebojovali ako víťaz z okresu Nové Zámky. 8 družstiev zo stredných škôl súťažilo v šiestich kolách z Prvej knihy Samuelovej a Lukášovho evanjelia. Žiaci súťažili nielen vo vedomostiach, ale aj v schopnosti ich použitia v scénkach stvárňujúcich biblické príbehy, či v obrazových a geografických zadaniach.Žiačky z II. B sa umiestnili na 5. mieste za čo im patrí vďaka.

 • 18. 4. 2016

      V dňoch 12 – 13.4.2016 sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnili školské majstrovstvá Slovenska v bedmintone. Naše žiačky Hanka Mančušková a Martina Morvayová vzorne reprezentovali našu školu. V silnej konkurencii skončili na peknom 6. mieste. Za reprezentáciu ďakujeme. Fotogaléria M SR v bedmintone Liptovský Mikuláš

 • 18. 4. 2016

      Dňa 15. 4. 2016 sa v Bratislave konala matematická súťaž Náboj pod záštitou FMFI UK Bratislava. Súťaž prebiehala zároveň v ďalších jedenástich mestách Slovenska, Čiech, Poľska, Maďarska, Rakúska a Nemecka. V Bratislave súťažilo 700 stredoškolákov. Našu školu reprezentovali v tíme Seniorov – B. Krajmerová (IV.B), K. Kucharová (IV.B), F. Polák (VIII.A), V. Rosinská (III.B), L. Škotnárová (III.B) a v tíme Juniorov – N. Poláková (II.B), P. Malíková (II.B), P. Rosina (II.B), M. Pallek (I.A), T. Šimunek (I.A). Cieľom bolo počas dvoch hodín vyriešiť čo najviac matematických úloh, ktorých náročnosť postupne narastala. Dôležité boli nielen schopnosti jednotlivcov, ale aj efektívna tímová spolupráca. Súťažiaci nadobudli nové skúsenosti a motivovali sa do ďalšieho štúdia matematiky.

 • 13. 4. 2016

  Exkurzia v poisťovni KOOPERATIVA

  Stará ľudová múdrosť hovorí: „Nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch.“ Aby sme sa čiastočne chránili pred hroziacimi rizikami, využívanie služby – produkty poisťovní na finančnom trhu.  Pochopenie  základných pojmov poisťovníctva a  zodpovednosť za riziká, súvisiace  s naším životom a majetkom sú súčasťou finančnej gramotnosti našich študentov.  Je len samozrejmé, že najlepšie je v tejto oblasti obrátiť sa na odborníka.   Aj preto sa študenti voliteľného predmetu Ekonomika na našom gymnáziu vybrali  do komerčnej poisťovne KOOPERATIVA, a. s., ktorá sídli na Hledíkovej ulici v Šuranoch. Ing. Iveta Šimončičová, poisťovací poradca,  nám ochotne vysvetlila všetko, čo by sme mali vedieť o komerčnom poistení. Súčasťou exkurzie boli aj praktické ukážky uzatvárania poistných zmlúv a príklady poistných udalostí a ich likvidácie.  Žiaci mali možnosť získať dôležité informácie, využiteľné nielen pri maturitnej skúške, ale najmä v praktickom živote. Ing. Marta Bartovičová

 • 12. 4. 2016

  Šurianska gymnazistka bodovala v KK SOČ

         Dňa 6. 4. 2016 sa v Nitre konalo krajské kolo stredoškolskej odbornej činnosti, na ktorom nechýbali ani šurianski gymnazisti. Našu školu reprezentovalo desať žiakov: Ivana Antalíková, Filip Keméň a Lucia Škotnárová z III.B a Eva Bartoníčková, Samuel Cvik, Lenka Brandová, Tereza Holková, Petra Tóthová, Pavol Hancko a Alexander Fodor z III.C. Krásne 1. miesto v odbore Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba so svojou prácou Radúz a Ľudmila - ラジューズとルドミラ získala Tereza Holková, ktorá tak postúpila do celoštátneho kola stredoškolskej odbornej činnosti. Terke, ale aj všetkým ostatným študentom srdečne blahoželáme za  vzornú reprezentáciu nášho gymnázia. Ukážka víťaznej práce T. Holkovej III.C

 • 11. 4. 2016

  Ľudské práva sú stále aktuálne

  V uplynulých dňoch sa v Modre – Harmónii konal už XVIII. ročník celoštátneho kola Olympiády ľudských práv, kde našu školu reprezentovala Veronika Rosinská, z III.B triedy. Na podujatí sa zúčastnilo z 8 krajov Slovenska 64 súťažiacich, ktorých prostredníctvom videoprojekcie pozdravil prezident SR Andrej Kiska.  V priebehu akcie sa konal celý rad workshopov, ktorých  študenti mali  možnosť zúčastniť sa a diskutovať s odborníkmi v oblasti ľudských práv.  Súťaž bola trojúrovňová – I. úroveň: riešenie modelovej situácie, II. úroveň – obhajoba eseje a do III. úrovne postúpilo 12 súťažiacich zo 4 súťažných skupín. V. Rosinská súťažila v 3. skupine, kde bol počet  súťažiacich 16 a obsadila 9. miesto. I keď nepostúpila do veľkého finále podala veľmi dobrý výkon a našu školu vzorne reprezentovala.

 • 11. 4. 2016

  Od diktatúry k diktatúre

  To bola nosná téma krajského kola dejepisnej súťaže českých a slovenských gymnázií, ktoré sa konalo na našej škole už po tretí raz. Hlavným organizátorom tejto vedomostnej súťaže je Gymnázium Cheb z Českej republiky.  6. apríla presne o 10.00 hod. začalo vypĺňať testy vyše 230 českých a slovenských gymnázií. V Nitrianskom kraji súťažilo 8 škôl a konkurencia bola veľmi silná. 24 študentov - priaznivcov histórie preukázalo veľmi dobré vedomosti z danej témy, ale postúpiť do medzinárodného kola v Chebe mohli len 2 teamy. A nám sa to opäť podarilo vďaka Veronike Rosinskej, z III.B, Veronike  Benkovej, z II.B a Simone Tinákovej, z I. A triedy.  Spolu s Gymnáziom, Golianova ul., Nitra si zmeriame sily so študentmi českých a slovenských gymnázií v novembri 2016 v Chebe.

 • 1. 4. 2016

  Andrej Gejdoš opäť úspešný

  O tom, že história je krásna veda, ktorá píše príbehy života treba presviedčať len tých, ktorí ju nechápu alebo ju nechcú chápať.  Andrej Gejdoš,  z VIII.A triedy  je nadšencom histórie a dokazuje to nielen  svojou aktívnou bádateľskou činnosťou, ale i zapájaním sa do rôznych dejepisných súťaží.  Dňa 31. marca 2016 sa v Leviciach konalo krajské kolo Dejepisnej olympiády, kde v silnej konkurencii  študentov stredných škôl z Nitrianskeho kraja obsadil 1. miesto. Stalo sa tak už po druhý raz a Andrej postupuje do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať začiatkom mája v Bratislave. Andrej, držíme Ti palce a teší nás, že naše gymnázium budeš opäť reprezentovať  na celoštátnej úrovni.

 • 28. 3. 2016

  Zaujímavý život knihy

   

       V stredu, dňa 23.3.2016 Žiacka školská rada GYMSU zorganizovala pre spolužiakov podujatie – Živé knihy. Šurianski gymnazisti mali možnosť zapojiť sa do rôznych aktivít, pričom kľúčovým pojmom celého dopoludnia bola kniha. Členovia žiackej rady si pripravili šesť stanovíšť, na ktorých prezentovali rôzne knižné tituly z pohľadu hlavných hrdinov. Gymnazisti si vypočuli životný príbeh Jany Eyrovej, zoznámili sa s krásnym, avšak tragickým príbehom lásky z diela Peter a Lucia. Naladili sa aj na modernú vlnu cestovania vesmírom alebo vďaka motivačnej literatúre zistili, ako byť v živote úspešným človekom. Život každej knihy je zaujímavý. O tom, čo gymnazisti čítajú sme sa dozvedeli v ďalšej aktivite stredajšieho dopoludnia. Každý z nich si priniesol svoju obľúbenú knihu a porozprával o nej. Vytvoriť literárny text nie je vôbec jednoduché. Naši študenti si to vyskúšali.  Ďalšou aktivitou bola transformácia textu na báseň, rozprávanie a umelecký opis. Gymnazisti pracovali v skupinách. Študenti opäť dokázali, že kreativita, fantázia, nápaditosť a vedomosti im nechýbajú a vytvorili malé umelecké diela. Populárna knižná šifra nesmela chýbať ani na podujatí žiackej rady. Skupina, ktorá našla v obrázkoch najviac literárnych diel, vyhrala sladkú odmenu. Podujatie Živé knihy má už na šurianskom gymnáziu tradíciu. Podporuje kladný vzťah ku knihám a k čítaniu. Veríme, že akcia žiackej rady oslovila všetkých zúčastnených a dúfame, že sa o rok s priaznivcami literatúry opäť stretneme.

 • 22. 3. 2016

  Beseda so spisovateľkou Magdalénou Hajnošovou

       Magdaléna Hajnošová je dcérou známeho slovenského spisovateľa Františka Hečka, ktorý je autorom nemenej známych románov Červené víno alebo Drevená dedina. Jej matkou je Mária Jančová, ktorá sa venovala tvorbe pre deti. Magdaléna Hajnošová sa po štúdiách vybrala cestou počítačovej programátorky. Ako sama hovorí, písaniu sa začala venovať v čase odchodu na dôchodok. Na konte má niekoľko publikácií, venovaných v prevažnej miere svojmu otcovi.  Beseda sa niesla v príjemnom duchu, pani Hajnošová si zaspomínala na svoje detstvo a život v pohnutých vojnových časoch. Zároveň sme sa z jej rozprávania dozvedeli aj to, že František Hečko jednu zo svojich básní venoval šurianskej rodáčke Márii Kokošovej.

 • 22. 3. 2016

  Ochutnávka stredovekej kuchyne

       Filip Keméň z III.B si pre svojich spolužiakov v rámci písania stredoškolskej odbornej činnosti pripravil  prezentáciu a následnú ochutnávku stredovekých jedál, ktoré sám deň vopred pripravil. Jeho menu pozostávalo z piatich jedál: chlieb, dyňová omáčka, mekke, pivová polievka a calta. Spolužiakom veľmi chutil čerstvo napečený chlebík. Najväčší úspech však zožala calta, čo je druh stredovekého sladkého pečiva.  Žiaci mali možnosť oboznámiť sa s tým, ako sa ľudia stravovali  v období stredoveku. Ako mohli vidieť, z jedál dominovali najmä kaše pripravované  z rôznych druhov potravín.

 • 22. 3. 2016

     Dňa 21. 3. 2016 sa na našej škole konala medzinárodná súťaž Matematický klokan, do ktorej sa zapojilo 48 žiakov: 1.A(15), 2.B(20), 3.B(7), 3.C(4) a 4.B(2). Prváci a druháci súťažili v kategórii Kadet, tretiaci a štvrtáci v kategórii Junior. Súťažiaci riešili 60-minútový test, v ktorom bolo 24 zaujímavých a rôznorodých matematických úloh vyžadujúcich logické myslenie a rýchle počítanie. Výsledky súťaže zverejní organizátor 11. 4. 2016.

Vzdelávanie

Na našej škole dávame dôraz na poskytnutie čo najlepšieho vzdelania pomocou moderných vyučovacích metód.

Utorok 3. 5. 2016

Fotogaléria

Kalendár

Počet návštev: 2675245

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany
  Bernolákova 37, 94201 Šurany
 • +421356500824

Fotogaléria