Navigácia

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
 • Výtvarná súťaž a súťaž študentských krátkych filmov - Short film(pdf)

  Súťaž o férovosti pre stredné školy- Všetky informácie, spolu s prihláškami nájdete na webe súťaže www.somfer.sk

 • 7. 5. 2016
  Andrej Gejdoš v desiatke úspešných historikov
   
  Po víťazstve v KK Dejepisnej olympiády v Leviciach, Andrej Gejdoš z VIII.A triedy, postúpil do celoštátneho kola, ktorého 8. ročník sa konal 05. – 07. mája 2016 v Bratislave. S ...
 • 6. 5. 2016

  Rozpis MS 2016 (xlsx).  Prípadné nezrovnalosti konzultovať s triednymi.

   

 • 5. 5. 2016

  Žiaci III.C triedy zorganizovali pre žiakov 9.A a 9.B triedy  zo ZŠ SNP v Šuranoch  spoločnú hodinu anglického jazyka, ktorá sa uskutočnila dňa 3.5.2016 v telocvični ZŠ. Témou hodiny bol Deň Zeme a jeho ochrana. Aktivity, ktoré si tretiaci pripravili, vyplývali z témy hodiny a boli poučné a zábavné. Žiaci riešili krížovky, hádanky, rozprávali o ochrane i znečisťovaní životného prostredia, písali básničky o Zemi, zopakovali si aj geografické poznatky o kontinentoch , krajinách a ich symboloch, nakoniec mucholapkami triafali slovíčka týkajúce sa tematickej slovnej zásoby. Cieľ hodiny bol splnený a deviataci získali zábavnou formou nové poznatky o ochrane, ale i znečisťovaní našej planéty. Gymnazistom  ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 • 4. 5. 2016

  Prehliadky 24. ročníka celoštátnej predajno- prezentačnej výstavy stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania Mladý tvorca 2016 sa zúčastnili žiaci I.A, I.B a I.C triedy. Výstava bola zameraná na prezentáciu praktických zručností žiakov. Gymnázium v Šuranoch podporilo myšlienku výstavy kultúrnym programom našich žiakov- Adam Šutka z I.B zahral niekoľko klavírnych skladieb, Simona Tináková z I.A, Andrej Čičman z II.B  sa so spolužiakmi predviedli folklórmym tancom. Diana Trnkusová z II.B a Dominika Sklenárová z I.A nám za husľového doprovodu TomášaVargu z I.A zaspievali ľudové piesne. Za svoje vystúpenie zožali veľký potlesk, pretože pre divákov pripravili skutočný umelecký zážitok. Spomínanými aktivitami  a vzornou reprezentáciou naši žiaci  zviditeľnili svoj talent a našu školu.

 • 2. 5. 2016

  Praha je  jedným z najkrajších miest sveta a právom sa zaraďuje medzi obľúbené turistické destinácie. Stalo sa už tradíciou, že tretiaci sa koncom apríla v rámci dejepisu zúčastňujú historickej exkurzie do Prahy.  Nebolo tomu inak i tento školský rok. Počas exkurzie sme sa stretli aj so zástupcami Metropolitnej univerzity, ktorí nám predstavili svoje študijné odbory. Navštívili sme Pražský hrad, poprechádzali  sa starobylými pražskými zákutiami, ale obdivovali  sme Prahu i z pražských veží.  Praha však ponúka  nielen nádherné historické  pamätihodnosti, poučenie, ale i zábavu. V hudobnom divadle Karlín nás zaujal príbeh krásnej Carmen. V hlavných úlohách sa predstavili Lucie Bílá a Václav „Noid“ Bárta. Atraktívnou pre nás bola i návšteva zoologickej záhrady, v ktorej sme obdivovali zvieratá zo všetkých kútov sveta. Z exkurzie sme si odniesli  veľa zaujímavých poznatkov i zážitkov a veríme, že sa do Prahy určite ešte vrátime.

 • 28. 4. 2016

  Deň narcisov 2016

  Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konala už po 20. krát. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku –  15. apríla 2016 – zaplavilli žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripne na svoj odev, vyjadrí týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov zároveň pomôže naakumulovať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku. Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu.Pod záštitou Mestského kultúrneho strediska v Šuranoch, skupina Mládeže Slovenského Červeného kríža u nás na gymnáziu vyslala na Deň narcisov 10 dobrovoľníkov, našich študentov - N. Olvecká (IV.B), S. Jamrišková (IV.B), E. Hozlárová (III.B), G. Oršová (III.B), D. Trnkusová (II.B), D. Valovičová (II.B), A. Michalková (II.B), a I. Nagová (II.B), F. Klučka (I.C), E. Abrman (I.B). Naši študenti spoločne vyzbierali až 1 167, 17€ pre onkologických pacientov za čo im veľmi ďakujeme.

 • 25. 4. 2016

  Vedomostná súťaž o EÚ

      Komárno je nielen naše pohraničné mesto, ktoré sa môže pochváliť zaujímavým námestím Európy, ale každoročne sa tam koná aj regionálne kolo súťaže Mladý Európan. I tento rok si preverilo  svoje znalosti  o EÚ 14 stredoškolských tímov z celého regiónu. Súťaž mala 3 kolá: 1. a 2. kolo absolvovali všetci súťažiaci a do tretieho kola postúpili tri družstvá s najlepším bodovým hodnotením.  Náš tím v zložení Diana Trnkusová, Patrik Rosina a Marián Ďurina, z II.B triedy  bol medzi nimi a zvíťazil. Diana, Patrik a Maroš srdečne Vám blahoželáme a budeme držať palce v národnom kole súťaže ME.

 • 20. 4. 2016

  Tento školský rok sa do fyzikálnej olympiády zapojili žiaci 2.B a 1.A triedy. Školské kolo pozostávalo zo šiestich teoretických úloh a jednej praktickej úlohy. FO v kategórii C úspešne vyriešili žiaci: A. Michalková, N. Poláková, P. Malíková, P. Rosina a v kategórii D: M. Pallek, K. Macková, K. Trebuňová, Z. Tamaškovičová, D. Sklenárová, M. Minda a A. Levák. Krajské kolo sa koná 11. 5. 2016. Postupujúcim prajeme veľa úspechov.

 • 19. 4. 2016

      V rámci spolupráce Gymnázia v Šuranoch so základnými školami v meste zorganizovali žiaci III.C triedy spoločnú vyučovaciu hodinu anglického jazyka so žiakmi 4.A a 4.B  zo ZŠ SNP. Témou aktivity bol Deň Zeme. Gymnazisti pripravili pre žiakov šesť aktivít, v ktorých štvrtáci získali nové geografické poznatky o Zemi, hovorili o ochrane životného prostredia a recyklácii domáceho odpadu. Spätnou väzbou aktivít boli hry s loptou, pomocou ktorých si žiaci zopakovali novú naučenú slovnú zásobu. Žiaci gymnázia splnili cieľ svojej aktivity a už sa tešia na ďalšie stretnutie so žiakmi základných škôl.

 • 18. 4. 2016

       Dňa 13. 4. 2016 sa v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre uskutočnilo diecézne kolo 15. ročníka Biblickej olympiády. Našu školu reprezentovali žiačky: Diana Trnkusová, Petra Malíková a Alexandra Michalková. Do diecézneho kola sa prebojovali ako víťaz z okresu Nové Zámky. 8 družstiev zo stredných škôl súťažilo v šiestich kolách z Prvej knihy Samuelovej a Lukášovho evanjelia. Žiaci súťažili nielen vo vedomostiach, ale aj v schopnosti ich použitia v scénkach stvárňujúcich biblické príbehy, či v obrazových a geografických zadaniach.Žiačky z II. B sa umiestnili na 5. mieste za čo im patrí vďaka.

 • 18. 4. 2016

      V dňoch 12 – 13.4.2016 sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnili školské majstrovstvá Slovenska v bedmintone. Naše žiačky Hanka Mančušková a Martina Morvayová vzorne reprezentovali našu školu. V silnej konkurencii skončili na peknom 6. mieste. Za reprezentáciu ďakujeme. Fotogaléria M SR v bedmintone Liptovský Mikuláš

 • 18. 4. 2016

      Dňa 15. 4. 2016 sa v Bratislave konala matematická súťaž Náboj pod záštitou FMFI UK Bratislava. Súťaž prebiehala zároveň v ďalších jedenástich mestách Slovenska, Čiech, Poľska, Maďarska, Rakúska a Nemecka. V Bratislave súťažilo 700 stredoškolákov. Našu školu reprezentovali v tíme Seniorov – B. Krajmerová (IV.B), K. Kucharová (IV.B), F. Polák (VIII.A), V. Rosinská (III.B), L. Škotnárová (III.B) a v tíme Juniorov – N. Poláková (II.B), P. Malíková (II.B), P. Rosina (II.B), M. Pallek (I.A), T. Šimunek (I.A). Cieľom bolo počas dvoch hodín vyriešiť čo najviac matematických úloh, ktorých náročnosť postupne narastala. Dôležité boli nielen schopnosti jednotlivcov, ale aj efektívna tímová spolupráca. Súťažiaci nadobudli nové skúsenosti a motivovali sa do ďalšieho štúdia matematiky.

 • 13. 4. 2016

  Exkurzia v poisťovni KOOPERATIVA

  Stará ľudová múdrosť hovorí: „Nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch.“ Aby sme sa čiastočne chránili pred hroziacimi rizikami, využívanie služby – produkty poisťovní na finančnom trhu.  Pochopenie  základných pojmov poisťovníctva a  zodpovednosť za riziká, súvisiace  s naším životom a majetkom sú súčasťou finančnej gramotnosti našich študentov.  Je len samozrejmé, že najlepšie je v tejto oblasti obrátiť sa na odborníka.   Aj preto sa študenti voliteľného predmetu Ekonomika na našom gymnáziu vybrali  do komerčnej poisťovne KOOPERATIVA, a. s., ktorá sídli na Hledíkovej ulici v Šuranoch. Ing. Iveta Šimončičová, poisťovací poradca,  nám ochotne vysvetlila všetko, čo by sme mali vedieť o komerčnom poistení. Súčasťou exkurzie boli aj praktické ukážky uzatvárania poistných zmlúv a príklady poistných udalostí a ich likvidácie.  Žiaci mali možnosť získať dôležité informácie, využiteľné nielen pri maturitnej skúške, ale najmä v praktickom živote. Ing. Marta Bartovičová

 • 12. 4. 2016

  Šurianska gymnazistka bodovala v KK SOČ

         Dňa 6. 4. 2016 sa v Nitre konalo krajské kolo stredoškolskej odbornej činnosti, na ktorom nechýbali ani šurianski gymnazisti. Našu školu reprezentovalo desať žiakov: Ivana Antalíková, Filip Keméň a Lucia Škotnárová z III.B a Eva Bartoníčková, Samuel Cvik, Lenka Brandová, Tereza Holková, Petra Tóthová, Pavol Hancko a Alexander Fodor z III.C. Krásne 1. miesto v odbore Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba so svojou prácou Radúz a Ľudmila - ラジューズとルドミラ získala Tereza Holková, ktorá tak postúpila do celoštátneho kola stredoškolskej odbornej činnosti. Terke, ale aj všetkým ostatným študentom srdečne blahoželáme za  vzornú reprezentáciu nášho gymnázia. Ukážka víťaznej práce T. Holkovej III.C

 • 11. 4. 2016

  Ľudské práva sú stále aktuálne

  V uplynulých dňoch sa v Modre – Harmónii konal už XVIII. ročník celoštátneho kola Olympiády ľudských práv, kde našu školu reprezentovala Veronika Rosinská, z III.B triedy. Na podujatí sa zúčastnilo z 8 krajov Slovenska 64 súťažiacich, ktorých prostredníctvom videoprojekcie pozdravil prezident SR Andrej Kiska.  V priebehu akcie sa konal celý rad workshopov, ktorých  študenti mali  možnosť zúčastniť sa a diskutovať s odborníkmi v oblasti ľudských práv.  Súťaž bola trojúrovňová – I. úroveň: riešenie modelovej situácie, II. úroveň – obhajoba eseje a do III. úrovne postúpilo 12 súťažiacich zo 4 súťažných skupín. V. Rosinská súťažila v 3. skupine, kde bol počet  súťažiacich 16 a obsadila 9. miesto. I keď nepostúpila do veľkého finále podala veľmi dobrý výkon a našu školu vzorne reprezentovala.

 • 11. 4. 2016

  Od diktatúry k diktatúre

  To bola nosná téma krajského kola dejepisnej súťaže českých a slovenských gymnázií, ktoré sa konalo na našej škole už po tretí raz. Hlavným organizátorom tejto vedomostnej súťaže je Gymnázium Cheb z Českej republiky.  6. apríla presne o 10.00 hod. začalo vypĺňať testy vyše 230 českých a slovenských gymnázií. V Nitrianskom kraji súťažilo 8 škôl a konkurencia bola veľmi silná. 24 študentov - priaznivcov histórie preukázalo veľmi dobré vedomosti z danej témy, ale postúpiť do medzinárodného kola v Chebe mohli len 2 teamy. A nám sa to opäť podarilo vďaka Veronike Rosinskej, z III.B, Veronike  Benkovej, z II.B a Simone Tinákovej, z I. A triedy.  Spolu s Gymnáziom, Golianova ul., Nitra si zmeriame sily so študentmi českých a slovenských gymnázií v novembri 2016 v Chebe.

Vzdelávanie

Na našej škole dávame dôraz na poskytnutie čo najlepšieho vzdelania pomocou moderných vyučovacích metód.

Utorok 24. 5. 2016

Fotogaléria

Kalendár

Počet návštev: 2741764

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany
  Bernolákova 37, 94201 Šurany
 • +421356500824

Fotogaléria