Navigácia

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
 • 23. 11. 2015

        Dňa 20.11. sa na našej škole uskutočnila matematicko-fyzikálna súťaž Náboj Junior určená pre žiakov druhého stupňa základných škôl. Súťaž prebiehala v šestnástich mestách na Slovensku a v trinástich mestách v Českej republike. V Šuranoch súťažilo 10 tímov z deviatich škôl. Prvé miesto získala ZŠ SNP Šurany, ktorá v celoslovenskom hodnotení obsadila 18. miesto z celkového počtu 208. Na druhom mieste sa umiestnila ZŠ Nábrežná Nové Zámky a bronzovú priečku obsadilo Gymnázium Nové Zámky. Oceneným srdečne gratulujeme.Výsledkové listiny: Výsledky SlovenskoVýsledky ŠuranyVysledky Česko-Slovensko (pdf).

 • 19. 11. 2015

  V novembri dňa trinásteho, veľká vec sa stala. Ôsma A stužkovú mala, v hale hudba hrala.

  Tancovali, spievali, bavili sa spolu, v tento večer slávnostný nikto nepil kolu.

  Postupne už prichádzali všelijakí hostia. O pár hodín na to, spoločne sa hostia.

  Milá pani riaditeľka, Stužkovú nám otvára, na prípitok zneje znelka, nikto nás dnes nekára.

 • Súťaže

  30. 9. 2015

  FINANČNÁ OLYMPIÁDA 

  19. novembra spúšťa Nadácia PARTNERS štvrtý ročník súťaže FINANČNÁ OLYMPIÁDA.

   FINANCNA OLYMPIADA (pdf) - pokyny

  PLAGÁT A PRÍBEH ROKA - Plagát (pdf) Informácie (pdf)

 • 18. 11. 2015

  V piatok, 13. novembra  2015 sme otvorili pomyselné dvere záujemcom o štúdium na našej škole. Žiaci ZŠ z blízkeho i ďalekého okolia tak mali možnosť  nahliadnuť do priestorov, ktoré sú pred bežným návštevníkom školy uzavreté.  O tom, že záujem o návštevu gymnázia  bol veľký, svedčí i fakt, že prišlo veľa  žiakov, ale i rodičov, ktorí sa informovali o chode školy, o jednotlivých predmetoch, o voľno-časových aktivitách, exkurziách a pod.  Podrobné informácie získali žiaci priamo od p. riaditeľky, ale i od študentov našej školy, či už prostredníctvom prezentácie, ktorú pripravili V. Rosinská a L. Škotnárová z III.B, alebo prostredníctvom komentovanej prehliadky školy študentmi z II.B triedy. Mali možnosť zúčastniť sa niektorých vyučovacích hodín ako napr. fyziky, chémie, biológie, španielčiny, angličtiny, nemčiny, ale i geografie, informatiky, ekonomiky a p. Veríme, že tí žiaci, ktorí majú záujem o kvalitné štúdium na strednej škole sa k nám vrátia. Veď, vzdelanie je schopnosť porozumieť druhým!

 • 18. 11. 2015

  Vo štvrtok, 12. 11. sa žiaci III.B a III.C v rámci predmetu občianska náuka zúčastnili zaujímavej prednášky a besedy so psychologičkou. Bližšie sa zoznámili s témou duševného zdravia a dozvedeli sa viac praktických informácií  o zásadách psychohygieny ako prostriedku predchádzania stresu. Študenti sa o spomínanú problematiku živo zaujímali, čoho dôkazom bolo kladenie zvedavých otázok a aktívne zapájanie sa do diskusie.

 • 13. 11. 2015

  Prváci sa stali členmi rodiny GYMSU

  Stalo sa už tradíciou, že v mesiaci november sa uskutočňuje imatrikulácia I. ročníka. Nebolo tomu inak i teraz. Úvodom imatrikulačného programu vystúpila pani riaditeľka, ktorá vo svojom príhovore pripomenula  dôležité udalosti novembra 1939 a 1989, ich význam nielen pre študentov, ale i pre celú našu spoločnosť . Potom nasledoval program Trieda baví triedu, kde jednotlivé triedne kolektívy predviedli svoje „umelecké schopnosti“ a pobavili tak divákov v sále.  Žiaci I.A, I.B, I.C rozšírili rady študentov nášho gymnázia, keď prešli „radom  skúšok“, ktoré si pre nich pripravili ich spolužiaci z  druhého ročníka. Prváci súťažili v rôznych disciplínach, ktoré výborne zvládli a na záver im boli odovzdané imatrikulačné listy. Tak, vitajte medzi nami -  gymnazistami, milí prváci!

 • 12. 11. 2015

  Žiačka Veronika Rosinská z III. B triedy správne odpovedala na súťažnú otázku v časopise Quark, ktorá sa týkala fyzikálnej podstaty zvuku a hudby. Bola vyžrebovaná ako víťazka tejto súťaže a výhrou pre ňu bola exkurzia vo Fyzikálnom ústave Slovenskej akadémie vied, ktorá sa konala dňa 11.11.2015. Desať žiakov z našej školy absolvovalo prednášky na tému Antihmota – výroba a vlastnosti, Doba kvantová, História námornej navigácie, Experiment v CERNE. Žiaci navštívili aj fyzikálne laboratóriá s odborným výkladom a na záver vyplnili Fyzikálny kvíz.

 • 6. 11. 2015

  Beseda s aktivistami o migrácii

  V stredu, dňa 4. 11. 2015, sa na našej škole uskutočnila beseda s dobrovoľníkmi o súčasnej migrácii obyvateľstva a dobrovoľníckej práci v rôznych krajinách sveta. Na našu školu zavítala p. Mgr. Art. Viera Dubačová, aktivistka, ktorá bola ocenená v r. 2012 Krištáľovým krídlom za filantropiu a momentálne sa venuje pomoci utečencom. Spolu s ňou prišiel aj p. Ing. Peter Cvik, ktorý rozprával o pôsobení v Kambodži, kde sa venuje  humanitárnej pomoci. Študenti II.B, I.A a VIII.A triedy mali možnosť si pozrieť krátky film o súčasnej situácii na srbsko-maďarskej hranici, klásť otázky a taktiež diskutovať o aktuálnej téme, ktorou sú migranti. Na besede bola prítomná aj slovenská televízia RTVS, ktorá následne oslovila študentov s otázkou, čo si myslia o migrácii obyvateľstva a aký majú pohľad na aktuálnu situáciu. Diskusia sa vyvinula zaujímavo a bola prínosom pre študentov, pretože v rámci nej mali možnosť sa rozprávať o dôležitej problematike, ktorá sa týka každého z nás.

 • Mladý filmový tvorca

  29. 10. 2015

       Naša žiačka Nikola Kišová z VIII.A uspela v súťaži "Mladý filmový tvorca"  kde sa vo svojej kategórii v silnej konkurencii odborných škôl umiestnila na 2. mieste s projektom Nezbedné labky. Srdečne gratulujeme.

  Výsledky súťaže “Mladý filmový tvorca”

 • 24. 10. 2015

  V piatok dňa 23.10. 2015 členovia žiackej školskej rady usporiadali podujatie pre seniorov pod názvom Škola v minulosti a dnes. Interaktívna tabuľa, elektronická žiacka knižka, e-learning.... aj uvedené pojmy boli predmetom diskusie piatkového podujatia. Členovia žiackej rady privítali na pôde gymnázia seniorov zo Šurian. Pri príležitosti mesiaca október - mesiac úcty k starším, sa študenti rozhodli, priblížiť im súčasný spôsob výučby na našej škole. Úvodné slovo patrilo pani riaditeľke gymnázia Ing., Mgr. Alžbete Danielovej, ktorá všetkých hostí privítala. Veronika Rosinská – predsedkyňa žiackej školskej rady ozrejmila  zúčastneným  fungovanie  žiackej rady,  jej pôsobenie a aktivity. Študenti Adam CsomorKristína Habrmanová oboznámili seniorov s modernými spôsobmi výučby na našej škole. Poukázali na výhody elektronizácie vo vyučovaní. Hostí prezentácia zaujala a vyvinula sa diskusia o tom, ako sa učilo v minulosti. Žiacka školská rada nášho gymnázia pripravila pre vzácnych hostí aj občerstvenie. Na záver mali seniori možnosť nahliadnuť do tried nášho gymnázia, v ktorých prebiehalo vyučovanie. V mene žiackej rady sa chceme poďakovať seniorom zo Šurian, že nás poctili návštevou. Veríme, že o rok sa stretneme znova.

 • 24. 10. 2015

  Žiaci maturitného ročníka spoločenskovedného seminára si každoročne  overujú svoje vedomosti zo základov práva na exkurzii na Okresnom súde v Nitre. Inak tomu nebolo ani v stredu 21. 10. 2015. Naši maturanti sa zúčastnili pojednávania, na ktorom mali možnosť naživo vidieť dianie v súdnej sieni.  Po ňom mali žiaci možnosť diskutovať s pani sudkyňou, ktorej kládli zvedavé otázky. Oboznámili sa s prácou sudcu a so záujmom počúvali cenné rady do života, vychádzajúce zo sudcovskej praxe.

 • 20. 10. 2015

  Už niekoľko rokov organizuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch  Burzu práce a informácií zameranú na ponuku štúdia, poradenstva a  voľných pracovných miest. Tento rok sa burza konala 19. októbra 2015 v hale Milénium v Nových Zámkoch. Zúčastnili sa jej stredné školy, firmy, agentúry nielen z novozámockého regiónu, ale i z iných oblastí Slovenska. Zastúpenie na tomto podujatí mala i naša škola. Študenti V. Rosinská, L. Škotnárová, z III.B a A. Gejdoš, z VIII.A triedy  prípadným záujemcom o štúdium na gymnáziu porozprávali o možnostiach štúdia, ale i o aktivitách, ktoré každoročne uskutočňujeme.

 • 20. 10. 2015

  V piatok, 16.10. 2015 sa celá naša škola zúčastnila divadelného predstavenia Cyrano z Bergeracu v Divadle  Andreja Bagara v Nitre. Je to jedna z najslávnejších hier francúzskeho spisovateľa Edmonda Rostanda. Pod režijným vedením mladého slovenského režiséra Lukáša Brutovského hru naštudovali nitrianski herci. V hlavných úlohách sa predstavili M. Viskup, J. Kovalčíková a R. Poláčik, ktorí podali vynikajúce výkony a po predstavení odpovedali i na naše všetečné otázky. Divadelné predstavenie sa nám páčilo a zanechalo v nás pekný umelecký zážitok.

 • 20. 10. 2015

  Dňa 17.10. 2015 sa uskutočnil tradičný beh mestom – Šurianska desiatka. Po úspešných dvoch ročníkoch  mesto Šurany v spolupráci s Gymnáziom Šurany usporiadali tretí ročník obľúbenej športovej akcie. Riaditeľom pretekov bola pani riaditeľka gymnázia Ing., Mgr. Alžbeta Danielová. Do príprav a priebehu celej akcie sa naše gymnázium aktívne zapojilo. V budove gymnázia prebiehala registrácia a nachádzali sa tu aj šatne pre bežcov.Beh sprevádzal účastníkov už od skorého rána. V dopoludňajších  hodinách sa uskutočnili detské behy, pri ktorých aktívne pomáhali aj študenti gymnázia. Pre najúspešnejších malých pretekárov boli pripravené zaujímavé ceny.Hlavný beh slávnostne odštartoval primátor mesta Šurany Ing. Marek Oremus. Súťažilo sa v rôznych kategóriách. Šurianka desiatka prilákala nadšencov behu nielen zo Šurian, ale aj zo širokého okolia. Naše gymnázium aktívne pomáhalo pri realizácii celej športovej súťaže a niektorí študenti neváhali a postavili sa aj na štartovaciu čiaru. Oceneným bežcom gratulujeme a už teraz sa tešíme na ďalší ročník Šurianskej desiatky. Výsledková listina (xls)

 • 20. 10. 2015

  Október je známy ako mesiac úcty k starším. Pri tejto príležitosti sa v pondelok, 19.10.2015,  v Spoločenskej hale v Šuranoch uskutočnilo posedenie so seniormi, ktoré organizoval Klub dôchodcov Šurany. Naši gymnazisti si pre zúčastnených pripravili kultúrny program. Úvodné slovo patrilo pani riaditeľke gymnázia Ing. Mgr. Alžbete Danielovej. Vo svojom príhovore poukázala na dôležitosť úcty k starším a uviedla gymnazistov. Prednes poézie v podaní Lenky Klobučníkovej z II.B prítomných naladil na potrebu človeka v spoločnosti. Sprievodné slovo patrilo Adriane Polákovej z VIII.A, ktorá sa vo svojom príhovore zamyslela nad tým, čo pre študentov znamená staršia generácia.  Zároveň uviedla folklórne vystúpenie ďalších gymnazistov. Simona Tináková z I.A a Andrej Čičman z II.B dokázali, že ľudový tanec im nie je cudzí. Študentka Dominika Sklenárová z I.A doplnila vystúpenie spevom a na harmonike ju sprevádzal jej brat Martin Sklenár – absolvent šurianskeho gymnázia.

 • 19. 10. 2015

  Vo štvrtok 15.10.2015 sa v Mediálnom centre Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnilo krajské kolo súťaže Mladý moderátor. Zúčastnili sa ho naši štyria gymnazisti: Lenka Klobučníková (II.B), Lucia Bednáriková (VIII.A), Adriana Poláková (VIII.A) a Denis Vlček (IV.C). Študenti boli zaradení do dvoch kategórií: od 15 do 18 rokov a od 18 do 25 rokov. Súťažilo sa v  štyroch disciplínach. Prvou bol prednes spravodajského a druhou reklamného textu. Naši študenti boli úspešní v oboch úlohách a postúpili do ďalšieho kola. Pri rozhovore so zaujímavým človekom prejavili gymnazisti svoje silné i slabé stránky, schopnosť improvizácie, pohotovosti a kvalitu jazykového prejavu. Do posledného kola, v ktorom prezentovali vlastnú reláciu sa prebojovali dvaja z nich. V prvej kategórii obsadila 2. miesto Adriana Poláková. Koncom novembra sa naša gymnazistka zúčastní celonárodného kola v Banskej Bystrici. Študent Denis Vlček sa umiestnil na 3. mieste v druhej súťažnej kategórii. Oceneným gymanzistom gratulujeme a Adriane želáme veľa šťatsia v postupovom kole.

 • 8. 10. 2015

  Kam po strednej škole? To je večná diléma mnohých maturantov, ktorí sa ešte definitívne nerozhodli vo výbere VŠ.  Už niekoľko rokov je v Bratislave organizovaný veľtrh štúdia a kariéry, kde sú pozývaní zástupcovia VŠ nielen zo Slovenska, ale i zo zahraničia, aby predstavili svoje školy a študentom SŠ podali informácie o konkrétnych študijných odboroch, o požiadavkách na štúdium a pod. Naši maturanti, ale i študenti tretieho ročníka tak mali možnosť získať informácie „z prvej ruky“. Navštívili mnohé stánky VŠ, získali informačné letáky a zaujímali sa o tie študijné odbory, ktoré by v budúcnosti radi študovali. Tak držíme palce v tom správnom výbere štúdia!

 • 8. 10. 2015

  Parník Titanic patrí asi k najslávnejším lodiam sveta a jeho príbeh pozná takmer každý z nás. Či už cez romantický film, alebo z mnohých dokumentov, ktoré o tejto transatlantickej lodi boli natočené. Výstava Titanic, ktorá je v súčasnej dobe prezentovaná v Bratislave, zaujala i študentov našej školy a preto sme túto výstavu navštívili.  Videli sme stovky originálnych artefaktov, ktoré boli súčasťou vybavenia lode, kusy nábytku, porcelán a osobné predmety cestujúcich. Získali sme nové informácie o tragickom osude tejto „ nepotopitelnej lode“, ale i o jej pasažieroch.

 • 2. 10. 2015

  Koniec septembra je venovaný oslave európskych jazykov. Z iniciatívy Rady Európy sa tento deň oslavuje od roku 2001. Cieľom aktivít v škole bolo podporiť učenie sa jazykov, kultúrnu a jazykovú rôznorodosť a zvýšiť povedomie o veľkej rozmanitosti jazykov v Európe. 

  Žiaci z I.B, I.C, II.B, III.C, VIII.A tried si pripomenuli EDJ rôznymi aktivitami v anglickom a španielskom jazyku. Vytvorili si „papierových kamarátov“ odetých do farieb zástav krajín, z ktorých pochádzali a predstavili vybratú krajinu, naučili piatakov zo ZŠ SNP v Šuranoch španielsku pesničku, napísali listy žiakom z partnerských škôl v Prestone a Burnley vo Veľkej Británii , zhotovili nástenky s tematikou EDJ, predstavili vybratú európsku krajinu a povedali jednu vetu v jej jazyku, vytvorili power-pointové prezentácie  o jazykoch a ich používaní vo svete.

Vzdelávanie

Na našej škole dávame dôraz na poskytnutie čo najlepšieho vzdelania pomocou moderných vyučovacích metód.

Streda 25. 11. 2015

Fotogaléria

Kalendár

Počet návštev: 2361476

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany
  Bernolákova 37, 94201 Šurany
 • +421356500824

Fotogaléria