Navigácia

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
 • 25. 1. 2016

  Dňa 11.2.2016 (štvrtok) o 16.00 hod. sa uskutočnía triedne aktívy RZ.

 • 8. 2. 2016

       Dňa 04. februára 2016 sa na gymnáziu vo Vrábľoch konalo KK OĽP, kde našu školu reprezentovala študentka Veronika Rosinská, z III.B triedy. Súťaže sa zúčastnilo 38 stredoškolákov z celého Nitrianskeho kraja, ktorí v I. kole absolvovali písomný test. Len 10 z nich postúpili do II. kola, v ktorom museli  pred 3-člennou porotou preukázať svoje vedomosti z oblasti problematiky ĽP. Osem najlepších, medzi nimi i Veronika  postupuje do celoštátneho kola OĽP, ktoré sa bude konať v apríli v Modre – Harmónii. Tak, držíme palce!

 • 5. 2. 2016

     Dňa 21. 1. 2016 sa na našej škole konalo školské kolo Matematickej olympiády. V kategórii B (druháci) súťažilo 6 žiakov a v kategórii C (prváci) tiež 6 žiakov. Úspešní riešitelia, ktorí postupujú do krajského kola: Kategória B: 1. Poláková Nikola II.B, 2. Malíková Petra II.B,  3. Rozgoň Martin II.B,  4. - 5. Rosina Patrik II.B,  4. - 5. Nagyová Ivana II.B,  Kategória C:  1. Pallek Martin  I.A,  2. Macková Kristína I.A, 3. Tináková Simona I.A. Všetkým zúčastnením ďakujeme a postupujúcim gratulujeme.

 • 25. 1. 2016

  Dňa 11.2.2016 o 16.00 hod. sa uskutoční voľba zástupcov rodičov žiakov školy do Rady školy pri Gymnáziu, Bernolákova 37, 942 01 Šurany. Mená kandidátov s ich písomným súhlasom je potrebné doručiť do kancelárie školy najneskôr do 9.2.2016 do 12.00 hod.                                                                                         

 • 3. 2. 2016

         Slovenský olympijský výbor vyhlasuje súťaž o tričko s logom Slovenského olympijského tímu (SOT) Lillehammer 2016. Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto vyplní dotazník. Všetci zapojení, ktorí správne odpovedali na všetkých 9 súťažných otázok budú zaradení do žrebovania o jedno z 10 tričiek SOT Lillehammer 2016. Súťaž trvá od 1. februára do 5. februára. Súťaž pred II. zimnými olympijskými hrami v Lillehammeri

 • 19. 1. 2016

  XXIV. ročník Dejepisnej súťaži slovenských a českých gymnázií  v Chebe sa zúčastnilo aj družstvo našej školy, ktoré sa umiestnilo na 1.mieste v Nitrianskom kraji. Reportáž zo súťaže vysielala aj Česká televízia:

  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/215411000141126/obsah/437483-finale-nejvetsi-dejepisne-souteze-v-cesku/

 • Dňa 14.12.2015 sa na našom gymnáziu uskutočnilo školské kolo olympiády v španielskom jazyku. Keďže španielčina je na našej škole novinkou, olympiády sa zúčastnili iba žiaci tried 1.A, 1.B a 1.C, ktorí si španielsky jazyk vybrali ako druhý cudzí jazyk. Spomedzi 18 žiakov sa na 1. mieste umiestila Rebeka Guttmannová (1.B), na druhom Tadeáš Šimunek (1.A) a tretie miesto obsadila Vivien Valková (1.B). Výborné výsledky všetkých zúčastnených len potvrdzujú, že štúdium tohto jazyka je na škole naozaj populárne. Všetkým ďakujeme za účasť, víťazom gratulujeme a držíme palce v ďalších jazykových skúškach.

 • 14. 12. 2015

  Dňa 11.12.2015 sa na našej škole konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka. Účasť študentov bola chvályhodná. Potvrdzuje to 31 gymnazistov, ktorí potvrdili, že im je materinský jazyk blízky. Súťažilo sa v dvoch kategóriáchA a B. Do kategórie A patria študenti tretieho, štvrtého a ôsmeho ročníka (zúčastnilo sa 9 študentov). Kategória B zahŕňa študentov prvého a druhého ročníka (zúčastnilo sa 22 študentov). Olympiáda pozostávala z dvoch súťažných častí. Prvou bol test, v ktorom si študenti overili svoje znalosti z čitateľskej gramotnosti a z gramatických úloh. V druhej časti dali priestor svojej kreativite a schopnosti vytvárať zmysluplný text. Na vopred určenú tému gymnazisti napísali krátky slávnostný prejav. Olympiáda zo slovenského jazyka už pozná svojich víťazov.

 • 10. 12. 2015

  Dňa 7. 12. 2015 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku, ktoré otvorila pani riaditeľka školy a zúčastnilo sa ho 18 žiakov. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách podľa ročníkov. V kategórii 2A /žiaci prvého a druhého ročníka/ sa na 1. mieste umiestnila Ivana Nagyová (II.B), 2. miesto získala Ivana Ploigová (II.C) a na 3. mieste sa umiestnila Simona Tináková (I.A). V kategórii 2B /žiaci tretieho a štvrtého ročníka/ si 1. miesto vybojovala Barbora Baxová (IV.C), na 2. mieste bol Matej Horňák (IV.C) a na 3. mieste sa umiestnil Ján Jakuš (IV.C). Víťaz kategórie 2B postupuje do okresného kola olympiády. Olympiáda v nemeckom jazyku preverila všetky jazykové kompetencie súťažiacich, ktorým ďakujeme za účasť, víťazom gratulujeme a držíme palce v ďalších jazykových skúškach.

 • 3. 12. 2015

       Dňa 27.11.2015 si mladí nadšenci anglického jazyka na našom gymnáziu zmerali sily v školskom kole olympiády anglického jazyka. Bol to neľútostný boj. Po náročnom teste určenom len pre tých najlepších sa popasovali aj o prvenstvo v rozprávaní príbehov o obrázkoch. V kategórii 2A stálo na štartovnej čiare 22 nadšencov cudzích jazykov z prvého a druhého ročníka. Vavríny víťazstva však čakali iba na jedného z nich. Víťazkou sa stala Viktória Alexandra Bartová (1.B). Na krk jej však dýchali s druhým miestom kolegovia a zároveň súperi Andrej Šebík (1.B) a Martin Rozgoň (2.B). Štvoricu našich šampiónov uzatvoril tretím miestom Filip Németh (1.A). Nemenej ostrý bol súboj kategórie 2B určený pre študentov maturitného a predmaturitného ročníka.
  Spomedzi dvanástich statočných vynikol favorizovaný Róbert Fridrich (8.A), ktorý obsadil prvé miesto.
  V tesnom závese za ním sa o druhé miesto podelili Filip Polák (8.A) a Adam Krchňák (3.C). Svojimi jazykovými vedomosťami ohúril porotu aj Samuel Vida (4.B) a obsadil príjemné tretie miesto. Všetkým zúčastnením ďakujeme a víťazom gratulujeme. Veríme, že olympiády podobného typu si na našej škole nájdu veľkú obľubu.

 • 1. 12. 2015

  V dňoch 26. - 27. novembra sa uskutočnilo celoštátne finále súťaže mladých moderátorov -  Sárova Bystrica. Z krajského kola uvedenej súťaže postúpila Adriana Poláková (VIII.A).  Súťaž pozostávala zo štyroch disciplín. Prvou bola interpretácia spravodajského, druhou prednes reklamného textu. Ďalšou bol rozhovor so zaujímavým respondentom a napokon, posledná štvrtá disciplína bola vlastná relácia. Do poroty zasadli známi moderátori a redaktori slovenského rozhlasu i televízie. Po skončení mali súťažiaci možnosť diskutovať s porotcami o celom priebehu súťaže aj o jednotlivých výkonoch študentov. I napriek tomu, že naša gymnazistka Adriana nezískala ocenenie, nadobudla cenné skúsenosti a kontakty z mediálnej oblasti.

 • 1. 12. 2015

  Aj v tomto školskom roku je naša škola zapojená do vzdelávacieho programu JA (Junior Achievement) Slovensko.  Deväť žiakov povinne voliteľného predmetu Ekonomika spolu s klasickou učebnicou  na vyučovacích hodinách  využíva aj  online učebnicu – JA Učebnica ekonómie a podnikania. Táto učebnica umožňuje žiakom dozvedieť sa viac o základoch ekonómie, manažmente, podnikaní, marketingu  a iných ekonomických témach. Učebné texty pre žiakov, ako aj možnosť samotestovania sa žiakov  ponúka  študentom možnosť rozvíjať ich potenciál v oblasti  podnikania a ekonomiky. Program JA – Učebnica ekonómie a podnikania podporuje podnikateľské a ekonomické myslenie a poskytuje cenné vedomosti, ktoré umožnia študentom  lepšie rozumieť svetu okolo nás a určite sa im zídu i v ďalšom štúdiu na vysokej škole a v  praktickom živote.  Za úspešné absolvovanie programu môžu študenti získať certifikát Online učebnica ekonómie.

 • 30. 11. 2015

  Opäť sme súťažili v Chebe

  Po víťazstve v KK dejepisnej súťaže českých a slovenských gymnázií v apríli 2015 postúpili naši študenti V. Benková z II.B, V. Rosinská z III.B a A. Gejdoš z VIII.A triedy do medzištátneho kola tejto súťaže, ktorá sa každoročne koná v Chebe.  Tento rok sa uskutočnil už XXIV. ročník  a hlavnou témou boli dejiny Od vzniku Slovenského štátu 1939 až po oslobodenie ČSR v roku 1945. Záštitu nad podujatím prevzal prezident SR A. Kiska a najvyšší ústavní činitelia SR  a ČR. Renomovaní českí  odborníci v oblasti histórie dohliadali na priebeh súťaže, SR zastupoval prof. PhDr. R. Holec, CSc.  z  FF UK v Bratislave. Veľmi nás potešilo, že túto súťaž sponzorsky podporilo i mesto Šurany a touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie MsÚ v ŠuranochŠtudentom V. Benkovej, V. Rosinskej a A. Gejdošovi, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a vynaložené úsilie v príprave na túto náročnú vedomostnú súťaž.

 • 30. 9. 2015

  ŠTÚROVO PERO 2016 - Vyhlásenie (pdf)

  PLAGÁT A PRÍBEH ROKA - Plagát (pdf) Informácie (pdf)

 • 26. 11. 2015

  Dňa 18.11.2015 sa uskutočnila beseda žiačok -členiek školských časopisov GYMSU a MAG4ZINE s Mgr. B. Belovickou, pracovníčkou TASR.  Informovala žiačky o projekte, ktorým TASR v spolupráci s Ministerstvom školstva sprístupnila všetky svoje servisy a databázy bezplatne pre všetky školy na Slovensku. Cieľom projektu je poskytnúť školám generálnu licenciu na prístup a využívanie spravodajského agentúrneho servisu  vrátane archívov, fotoservisu  a audioservisu. Informácie o databáze spravodajského servisu môžu školy využiť v rámci viacerých vyučovacích predmetov, aj pri tvorbe školských časopisov. Tvorba a vydávanie školských časopisov má na našej  škole už  dlhoročnú tradíciu, preto  beseda o využívaní agentúrnych multimediálnych správ mala veľmi pozitívnu  odozvu.

 • 26. 11. 2015

  V dňoch 16. až 20. novembra sa naši žiaci, dobrovoľníci z I.A, I.B, I.C, II.B a III.B triedy a zároveň členovia Mládeže Slovenského Červeného Kríža zapojili do potravinovej zbierky v obchodnom reťazci Tesco. Zbierka bola určená pre Sociálne centrum Šurany.  Celkovo sa vďaka tejto zbierke vyzbieralo 650kg potravín v hodnote 713€. Zvlášť darcovia prispeli počas celej zbierky spolu 104€ v hotovosti. Poďakovať by sme chceli všetkým dobrovoľníkom, no zvlášť žiakom VIII.A triedy – Dušanovi BlahoviAndrejovi Gejdošovi, ktorí do zbierky prispeli s 3Okg potravín. Veríme, že táto nezištná pomoc ľudom zo Sociálneho centra aspoň trochu prilepší ich život. Ďakujeme!

 • 23. 11. 2015

        Dňa 20.11. sa na našej škole uskutočnila matematicko-fyzikálna súťaž Náboj Junior určená pre žiakov druhého stupňa základných škôl. Súťaž prebiehala v šestnástich mestách na Slovensku a v trinástich mestách v Českej republike. V Šuranoch súťažilo 10 tímov z deviatich škôl. Prvé miesto získala ZŠ SNP Šurany, ktorá v celoslovenskom hodnotení obsadila 18. miesto z celkového počtu 208. Na druhom mieste sa umiestnila ZŠ Nábrežná Nové Zámky a bronzovú priečku obsadilo Gymnázium Nové Zámky. Oceneným srdečne gratulujeme.Výsledkové listiny: Výsledky SlovenskoVýsledky ŠuranyVysledky Česko-Slovensko (pdf).

Vzdelávanie

Na našej škole dávame dôraz na poskytnutie čo najlepšieho vzdelania pomocou moderných vyučovacích metód.

Pondelok 8. 2. 2016

Fotogaléria

Kalendár

Počet návštev: 2501785

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany
  Bernolákova 37, 94201 Šurany
 • +421356500824

Fotogaléria