Navigácia

Prihlásenie

Používateľské meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
 • Úradné hodiny - oznam

  30. 6. 2015

  Úradné hodiny počas letných prázdnin v pracovných dňoch 

  sú od 8.00 hod. do 12.00 hod.

   

 • Zoznam tried 1. ročník

 • 6. 7. 2015

  Kalendár GYMSU otvára svoje posledné strany

  Šurianski gymnazisti bilancovali uplynulý školský rok

       Vytúžené letné prázdniny sa už blížia, a preto je na mieste bilancovanie a rekapitulácia uplynulého školské roka. V pondelok, 29.6. 2015, sa konalo podujatie – Kalendár GYMSU 2014/2015. Ostrieľaný realizačný tím usilovne pracoval a zhromažďoval všetky úspechy našich gymnazistov. Vôbec to nebolo jednoduché, keďže študenti boli počas roka mimoriadne aktívni v mnohých oblastiach formálneho i neformálneho vzdelávania.     Školské, krajské či národné kolá mnohých súťaží, olympiád či projektov. Šurianski gymnazisti  toho stihli počas školského roka naozaj veľa. Moderátorky podujatia, Lucia Bednáriková a Adriana Poláková zo VII.A,  učiteľov a gymnazistov  sprevádzali a spoločne prelistovali kalendár GYMSU s jeho významnými úspechmi a udalosťami. Hovorené slovo bolo doplnené o krátke video vstupy, prostredníctvom ktorých študenti prezentovali svoje úspechy. Školská kapela, v zložení Diana Trnkusová, Lenka Klobučníková z I.B a Dušan Blaho zo VII.A, spestrila dopoludňajší program veselou piesňou. Za realizáciou podujatia – Kalendár GYMSU 2014/2015 sa skrýva usilovná práca gymnazistiek. Veronika Rosinská a Patrícia Benková vytvorili powerpointovú prezentáciu. Lucia Škotnárová zo zákulisia  dohliadala na organizáciu celého podujatia. Kamera, video, strih a technická podpora, to všetko je tradičná úloha našej IT-čkárky Nikoly Kišovej. Za bezproblémový priebeh pondelňajšieho dopoludnia ďakujeme aj Vaškovi Valentovi najmä technickú podporu a  za ochotu pomôcť.

 • 22. 6. 2015

              Riaditeľský výlet    18. – 19. júna 2015    

   Odmena za aktívnu činnosť

  V uplynulých dňoch  študenti, ktorí získali ocenenia v rôznych predmetových olympiádach, v SOČ, v športových súťažiach alebo za aktívnu prácu pre naše gymnázium sa zúčastnili za odmenu riaditeľského výletu do NR SR a do Štiavnických Baní. V parlamente  mali možnosť oboznámiť sa s fungovaním tejto našej najvyššej inštitúcie. Stretli sa s predstaviteľmi rôznych politických strán a zúčastnili sa i rokovania NR SR.  Pred poslancami vystúpil  prezident SR A. Kiska, ktorý predniesol  správu o stave republiky.  Po skončení prejavu   novinári nedočkavo čakali na politikov, od ktorých chceli zistiť reakcie na prezidentovu správu. Bol to zaujímavý pohľad nielen na prácu poslancov, ale i novinárov. Po skončení návštevy NR SR sa študenti vybrali do malebnej obce Štiavnické Bane. Tu strávili v spoločnosti srdečných a milých ľudí príjemné chvíle. Určite nezabudnú na výborný guláš tety Božky a tety Janky, ako i na chutné šišky bývalej pani starostky obce Ilija. O tom, že obec Štiavnické Bane má svoje pevné miesto v dejinách slovenského baníctva, a že obyvatelia  sú na ňu právom hrdí,  sa študenti presvedčili na obecnom úrade, kde ich prijal starosta  p. S. Neuschl.  So zanietením porozprával o zaujímavostiach, ale i aktivitách obce. Na spiatočnej ceste do Šurian študenti navštívili jeden z našich najkrajších kaštieľov na Slovensku vo Svätom Antone. Veríme, že táto odmena bola pre  našich študentov príjemná, a že i naďalej budú šíriť dobré meno šurianskeho gymnázia. Veď, byť úspešným sa oplatí!

 • 22. 6. 2015

  Šurianska športová olympiáda sa nezaobišla bez pomoci gymnazistov

       Dňa 19.6.2015 sa v priestoroch štadióna v Šuranoch uskutočnilo tradičné podujatie pre žiakov základných škôl – Šurianska športová olympiáda. Hlavným organizátorom bolo mesto Šurany. Podujatie bolo zahájené úvodným ceremoniálom. Olympijská vlajka a oheň sprevádzali súťažiacich celým aktívnym dopoludním. Po príhovore primátora mesta Šurany, Ing. Mareka Oremusa,  sa mohol športový program oficiálne začať. Naši gymnazisti, tak ako každý rok, pomáhali pri realizácii jednotlivých športových disciplín. Žiaci základných škôl preukázali svoj pohybový talent v rôznych druhoch tejto aktívnej činnosti. Skok do diaľky, beh, hod granátom, futbal a nohé ďalšie. Program bol bohatý. Tí najlepší boli ocenení diplomom a medailou, ktoré im budú pripomínať dnešné vydarené športové podujatie.     Gymnazisti z I.B, III.C, zo žiackej školskej rady a z Červeného kríža sa aktívne zúčastnili športovej olympiády a opäť dokázali, že sú pracovití, svedomití, majú organizačného ducha a sú vždy ochotní pomôcť.  

 • PS 2015 -2. kolo

 • 18. 6. 2015

  Žiaci zrealizovali športový tréning pre spolužiakov

       Šurianski gymnazisti sú známi svojou vášňou pre šport. Okrem toho, že mnohí sa rôznym druhom športu venujú aj profesionálne, nájdu si čas aj na aktivitu so spolužiakmi. Študentky Adriana Klučková (II.C), Andrea Mesárošová (II.C), Tatiana Daneková (I.C) vo svojom voľnom čase hrajú hádzanú a študent Samuel Cvik (II.C) futbal. Gymnazisti dokázali, že svoje nadobudnuté vedomosti a skúsenosti dokážu využiť. Vytvorili súbor funkčných cvikov pre svojich spolužiakov. Po úvodnej rozcvičke starší študenti oboznámili mladších s technikou jednotlivých cvikov. Rozdelili žiakov do šiestich skupín, podľa vopred dohodnutých stanovíšť. Na priebeh a techniku kruhového tréningu dohliadali jeho hlavní organizátori. Záver spoločného cvičenia poňali žiaci hravou formou. Posledné športové úlohy súviseli s ich kolektívnym duchom. Športovú aktivitu ukončili gymnazisti spoločným strečingom, ktorý je po fyzickej námahe veľmi dôležitý. „V budúcom školskom roku by sme podobné funkčné tréningy, v rámci nášho gymnázia, chceli realizovať častejšie,“ povedala druháčka Adriana Klučková. Šport a športovanie je v dnešnej modernej dobe hotový fenomén. Pre mladých ľudí je pohyb veľmi atraktívny a nepochybne prispieva k zdravému životnému štýlu. Organizátori športovej akcie spoločne odkazujú:„ Gymnazisti pozor, od septembra začíname!“

 • 15. 6. 2015

  Podpredseda NR SR besedoval s gymnazistami

   

       V piatok, 12.6.2015, šurianske gymnázium navštívil podpredseda NRSR a prvý slovenský eurokomisár  Ing. Ján Figeľ,  PhD.

        Záver týždňa bol pre mnohých gymnazistov zaujímavý. Pani riaditeľka Ing. Mgr. Alžbeta Danielová na pôde gymnázia privítala podpredsedu NR SR Jána Figeľa. Po úvodnej prehliadke priestorov školy  mal politik možnosť nahliadnuť do prebiehajúceho vyučovacieho procesu na našom gymnáziu. Študenti spoločenskovedného seminára, ale aj ďalší žiaci z rôznych ročníkov, si pre pána Figeľa pripravili niekoľko otázok. V otvorenej a priateľskej atmosfére sa zúčastneným príjemne  diskutovalo. Študentov zaujímalo, ako vidí podpredseda NR SR aktivizáciu mládeže vo verejnom a politickom živote. Pán Figeľ upriamil pozornosť na akúsi potrebu osobnej zodpovednosti, ktorú by si mal každý človek v sebe pestovať. Na otázku, ako dokáže skĺbiť rolu otca, manžela a politika, odpovedal, že je to veľmi náročné a práve preto si človek  musí vedieť určiť priority. Poznamenal, že preňho je najdôležitejšia rodina. Študenti neobišli ani vážnejšie, sociálno-politické otázky. Po besede podpredseda NRSR poskytol študentkám VII. ročníka rozhovor pre školský časopis. Na záver svojej návštevy pozdravil všetkých pedagógov a rozlúčil sa s našou školou.

 • 11. 6. 2015

  Slávnostné vyhodnotenie Krajského kola MO a FO v Nitre - žiačky I.B triedy Petra Malíková a Alexandra Michalková  - fotogaléria z KK MO a FO.

 • 7. 6. 2015

  Národné kolo  súťaže Mladý Európan 2015

  Európska únia dáva mladým ľuďom  mnoho možností na to ako spoznať jej fungovanie, činnosť, spoluprácu, ale i možnosti uplatnenia sa na trhu práce v rámci členských krajín EÚ. Jednou z takýchto možností je aj vedomostná súťaž Mladý Európan. Tento rok sa uskutočnil už 10. ročník a našu školu po víťazstve v regionálnom kole reprezentovali dievčatá zo VII.A triedy:  L. Bednáriková, A. Lobotková a B. Ščevlíková. Záštitu nad súťažou prevzal predseda vlády SR Róbert Fico a podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič. Partnerom podujatia bol Úrad vlády SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti a Centrálny koordinačný orgán.  I keď sa naše dievčatá neumiestnili na popredných miestach, preukázali veľmi dobré vedomosti o EÚ a zdôraznili, že si rozšírili poznatky o tejto európskej inštitúcii a neľutujú čas a námahu, ktorú do súťaže vložili.

 • MDD 1. júna 2015

  2. 6. 2015

  Gymnazisti pomáhali mestu počas MDD

       Dňa 1.6.2015 sa na námestí v Šuranoch uskutočnilo podujatie pre deti pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Gymnazisti pomáhali pri realizácii rôznych atrakcií pre deti z materských i základných škôl. Súťaže, trampolíny, vláčik alebo kreslenie na tvár, to všetko mohli deti v Šuranoch  zažiť počas svojho sviatku. Mesto Šurany pripravilo pestrý program. Jeho súčasťou boli aj ukážky policajného alebo hasičského povolania. Podujatie moderovala Adriana Poláková a sviatočné dopoludnie oživili aj naši hudobníci – Dušan Blaho, Diana Trnkusová, Lenka, Klobučníková a Jakub Hučík.

 • 29. 5. 2015

  Naše členky M SČK zvíťazili

  V piatok, 22.5.2015 sa konala okresná súťaž „Družstiev mladých zdravotníkov“  prvej pomoci na Gymnáziu v Nových Zámkoch. Naše 5 - členné družstvo v zložení: D. Trnskusová, I. Nagyová, P. Malíková a D. Valovičová, žiačky I.B triedy a I. Antalíková, žiačka II.B triedy sa na túto súťaž pripravovali niekoľko mesiacov spoločne s trénerkou prvej pomoci M. Muchovou, z I.B. Pri organizácii podujatia  aktívne pomáhali ďalšie členky M SČK  G. Oršová, E. Hozlárová, z II.B, L. Bednáriková, zo VII.A a N. Ölvecká, D. Jurigová, B. Výberová, z III.B. To, že poskytnúť prvú pomoc naozaj vedia,  sa ukázalo na súťaži, kde si zmerali sily v ošetrovaní rôznych poranení, ako sú krvácavé stavy, bezvedomie alebo samotná resuscitácia. Odmenou  za túto dlhodobú prípravu im bolo 1. miesto v kategórii SŠ. Dievčatám srdečne blahoželáme!

 • 29. 5. 2015

  Literárna exkurzia Oponice- Brodzany

       Triedy II.B a II.C si obuli túlavé topánky a vybrali sa po stopách literatúry do hornonitrianskeho regiónu. Našou prvou zastávkou sa stali Oponice, kde sa v priestoroch zrekonštruovaného renesančného kaštieľa šľachtického rodu Apponyiovcov nachádza slávna baroková knižnica, za ktorej zrodom stojí práve spomínaný rod.  Hneď po vstupe do jej priestorov nás ovanula vôňa vzácnych kníh, dýchajúcich históriou a múdrosťou. V knižnici je v súčasnosti 12 000 zväzkov písaných v desiatich jazykoch- sú tu diela slávnych filozofov, matematikov, astronómov a mnohých ďalších. Okrem vzácnych kníh sme mali možnosť vidieť rôzne artefakty, napr. osobné veci členov prezidentskej dynastie Rooseveltovcov, Josephine Bakerovej alebo Thomasa Cardeza, jedného z najbohatších cestujúcich Titanicu a majiteľa slávneho tmavomodrého diamantu Srdce oceánu.  Knižnica je pre nás významná aj z iného dôvodu- v 50. rokoch minulého storočia ju preskúmal a usporiadal rodák zo šurianskeho regiónu- Vševlad Jozef Gajdoš. Dodnes tu stojí jeho pracovný stôl, spolu s dekou, ktorou sa prikrýval pri práci v mínusových teplotách.  Všetky spomínané poklady nám priblížil zaujímavým výkladom samotný správca Apponyiovskej knižnice. Naše ďalšie kroky viedli do Slovanského múzea A. S. Puškina v Brodzanoch. V tunajšom kaštieli pobývali príbuzní tohto známeho ruského autora. Expozícia múzea je venovaná dejinám slovenskej literatúry z aspektu slovensko- ruských vzťahov. Na záver môžeme skonštatovať, že na našich potulkách sme svoje vedomosti z literatúry obohatili o ďalšie zaujímavé skutočnosti.

 • 21. 5. 2015

  Andrej Gejdoš na celoštátnom kole DO

  V dňoch 30. 04. až  02. 05. 2015  sa Andrej Gejdoš zo VII.A triedy zúčastnil 7. ročníka celoštátneho kola Dejepisnej olympiády, ktorá sa konala v Bratislave.  V silnej konkurencii súťažiacich z celého Slovenska Andrej obstál veľmi dobre a stal sa úspešným riešiteľom. Získal neoceniteľné skúsenosti, ktoré chce v budúcnosti využiť vo svojej bádateľskej činnosti v oblasti histórie. Jeho práca o Pavlínskom kláštore na Kostolnom Seku zaujala odborníkov z oblasti archeológie a to ho podnietilo k tomu, aby v tejto práci pokračoval i naďalej.

 • 4. 5. 2015

             Návšteva stovežatej Prahy

  Praha je  jedným z najkrajších miest sveta a právom sa zaraďuje medzi obľúbené turistické destinácie.  Stalo sa už tradíciou, že tretiaci a siedmaci  sa koncom apríla v rámci dejepisu zúčastňujú historickej exkurzie do Prahy.  Nebolo tomu inak i tento školský rok. Študenti VII.A, III.B a III.C triedy sa vybrali k našim susedom do Česka spoznávať krásy ich hlavného mesta.  Počas exkurzie sme navštívili Pražský hrad, poprechádzali  sa pražskými zákutiami, ktorými nás sprevádzali  strašidlá z českých povestí, ale obdivovali  sme Prahu i z pražských veží.  Praha však ponúka  nielen nádherné historické  pamätihodnosti, poučenie, ale i zábavu. V hudobnom divadle Karlín nás zaujal príbeh krvilačného kniežaťa Draculu a v divadle Palace zase rozmarná komédia Prachy. Atraktívnou pre nás bola i návšteva zoologickej záhrady, v ktorej sme obdivovali zvieratá zo všetkých kútov sveta. Z exkurzie sme si odniesli veľa zaujímavých poznatkov, ale i zážitkov a veríme, že do Prahy sa určite ešte vrátime. Veď jazyková bariéra nie je zatiaľ pre nás prekážkou.

 • 30. 4. 2015

  Šuriansky gymnazista zabodoval  s Archeoparkom na celoštátnej súťaži

        V dňoch 21.- 24. apríla 2015 sa v Piešťanoch konal 37. ročník celoštátnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Gymnázium Šurany malo na súťaži svoje zastúpenie. Stredoškolská odborná činnosť má na šurianskom gymnáziu dlhoročnú tradíciu. Do tejto súťaže, ktorej cieľom je podporovať samostatnú tvorivú činnosť a aktívne riešenie úloh, sa každoročne zapájajú mnohí žiaci. Gymnázium v Šuranoch tento školský rok v celoštátnej prehliadke SOČ reprezentovali Ema Chrenková a Erik Kliment, obaja z  III.B. Erik Kliment  v odbore Životné prostredie, geografia, geológia získal krásne 2. miesto. Vo svojej práci s názvom „Dobudovanie Archeoparku Slovenská Trója“ sa zaoberal  známou archeologickou lokalitou v Nitrianskom Hrádku. Cieľom jeho projektu bolo zatraktívniť a sprístupniť spomínanú lokalitu verejnosti. Gymnazistovi sa vďaka finančným grantom  podarilo osadiť niekoľko náučných tabúľ. Vo svojej snahe  však pokračuje aj naďalej. Aktívne pracuje na získaní ďalších finančných prostriedkov, ktoré by boli použité  na vybudovanie replík obydlí stojacich na týchto miestach v období praveku. Archeopark Slovenská Trója sa už teraz teší veľkej obľube verejnosti, čoho dôkazom je rastúci počet návštevníkov či už žiakov šurianskych škôl alebo turistov.  Ako sa však v posledných dňoch ukázalo, toto vzácne miesto, budované za pomoci rúk dobrovoľníkov a s radosťou vytvoriť niečo aj pre ďalšie generácie, bude treba chrániť nie pred zubom času, ale skôr pred vandalizmom.

 • 27. 4. 2015

  Noc GYMSU

       V piatok, dňa 24.4. 2015, sa v priestoroch gymnázia uskutočnilo podujatie Noc GYMSU. Členovia i nečlenovia žiackej školskej rady vytvorili pre žiakov bohatý program.

       Skutočnosť, že šurianski gymnazisti sú veľmi aktívni sa neprejavuje iba v svedomitom štúdiu, ale aj v ich mimoškolskej činnosti. Žiacka školská rada zorganizovala pre gymnazistov podujatie, ktoré spája vzdelanie so zábavu. Študenti si pre svojich spolužiakov pripravili niekoľko edukatívnych prednášok. Gymnazisti si mohli rozšíriť svoje vedomosti o rockovej hudbe, naučili sa vnímať knihu ako zdroj informácií, overili si svoje znalosti o filmoch, zistili ako vychovávať svojho štvornohého miláčika alebo si len tak vychutnávali piatkový relax. Členovia občianskeho združenia Zatúlané labky návštevníkom ozrejmili ako funguje ich činnosť a poukázali na dôležitosť svojej práce. Gymnazisti, ktorí sú súčasťou Červeného kríža sa zaoberali závažnou témou záchrany ľudského života. V odborných učebniach biológie a chémie prebiehali prezentácie, ktorými si študenti mohli overiť svoje vedomosti a zrealizovať jednoduché pokusy. Učiteľky biológie a chémie so žiakmi odborne diskutovali. V priestoroch riaditeľne prebehol otvorený rozhovor s pani riaditeľkou, Ing., Mgr. Alžbetou Danielovou,  o radostiach a starostiach nášho gymnázia. Po jednotlivých prezentáciách mala noc filmové pokračovanie. Možností bolo niekoľko: komediálny, životopisný, vojnový, či hororový príbeh.  Noc však pokračovala ďalej a študenti, ktorí mali ešte dostatok energie sa ponorili do víru spoločenských hier. Netradičný večer sme uzavreli rozprávkou na dobrú noc.

 • Školský časopis

  9. 2. 2015

  Vyšlo nové číslo školského časopisu.

Vzdelávanie

Na našej škole dávame dôraz na poskytnutie čo najlepšieho vzdelania pomocou moderných vyučovacích metód.

Štvrtok 30. 7. 2015

Fotogaléria

Kalendár

Počet návštev: 2034880

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany
  Bernolákova 37, 94201 Šurany
 • +421356500824

Fotogaléria